Maastricht-Interieur
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief december 2017

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de decembereditie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief.

De dagen zijn kort en een nieuw jaar dient zich aan. Een nieuw jaar waarin elke Vereniging voor Eigenaren verplicht wordt te sparen voor onderhoudswerkzaamheden. Mr. Claire Nijssen bespreekt deze nieuwe minimale jaarlijkse reservering voor de VvE.

Vervolgens analyseert mr. Robert Janssen een belangrijk arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de Staat voor schade aan een verhuurd drugspand. De Hoge Raad wijkt in dit arrest af van eerdere jurisprudentie en oordeelt dat de Staat aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door rechtmatig strafvorderlijk optreden.

Mr. Rick Jongen sluit af met wederom een arrest over het heffen van bouwleges door de gemeente. Waar vorige maand het zogenaamde zaagtandtarief werd besproken, is ditmaal een arrest van de Hoge Raad aan de beurt waarin het de gemeente in bepaalde gevallen verboden wordt bouwleges te heffen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoed & OverheidISS_3865_00278.jpg#asset:880:metaPhoto

VvE spaart verplicht voor onderhoud vanaf 1 januari 2018

De Wet verbetering functioneren VvE’s zal op 1 januari 2018 in werking treden. Mr. Claire Nijssen gaat in op de nieuwe regels voor het reservefonds.ISS_12596_01540.jpg#asset:888:metaPhoto

Staat aansprakelijk voor schade verhuurder na inval drugspand

In het arrest van 27 oktober 2017 komt de Hoge Raad terug van zijn eerdere jurisprudentie betreffende de ‘eigen schuld’ van een verhuurder in geval van overheidsaansprakelijkheid bij rechtmatig strafvorderlijk optreden. Mr. Robert Janssen bespreekt deze interessante uitspraak.


ING_19064_00799.jpg#asset:889:metaPhoto

Verbod om bouwleges te heffen bij verouderd bestemmingsplan

Deze maand bespreekt mr. Rick Jongen een uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2017 over het zogenaamde legesverbod. In bepaalde gevallen mag een gemeente namelijk geen leges heffen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring