Maastricht-Interieur-8
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief februari 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de februari-editie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief.

In deze editie bespreekt mr. Claire Nijssen de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. In december 2017 is de Europese Commissie (EC) een inbreukprocedure tegen Nederland gestart, omdat naar het oordeel van de EC woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn een aanbestedende dienst zijn, zodat zij moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Wat houdt deze procedure in en welke gevolgen heeft dit voor woningcorporaties? Na het lezen van dit artikel weet u daar meer over.

Vervolgens gaat mr. Robert Janssen in op het opzeggen van de huur van bedrijfsruimte en dringend eigen gebruik. Een uitspraak van het Hof Amsterdam biedt een mooie gelegenheid dit leerstuk nog eens te bekijken.

Tot slot een belangrijke beslissing van het Europese Hof van Justitie. De Raad van State heeft in januari 2016 enkele vragen over de Dienstenrichtlijn in relatie tot detailhandel in bestemmingsplannen gesteld. Op 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie beslist dat de Dienstenrichtlijn daarop wel van toepassing is. Mr. Rick Jongen bespreekt de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoed & Overheidhanddruk.jpg#asset:860:metaPhoto


Aanbestedingsplicht woningcorporaties?

Volgens de Europese Commissie zijn woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn een aanbestedende dienst en moeten zij voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Wat houdt deze procedure in en wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties? In dit artikel beantwoordt mr. Claire Nijssen deze vragen.

Lees verderrestaurant.jpg#asset:861:metaPhoto


Dochters van verhuurder willen een restaurant exploiteren: dringend eigen gebruik?

Het Hof Amsterdam heeft op 29 augustus 2017 geoordeeld over de vraag of het willen exploiteren van een restaurant door de dochters van een verhuurder, dringend eigen gebruik oplevert. Mr. Robert Janssen neemt in dit artikel het dringend eigen gebruik bij bedrijfsruimtes nog eens onder de loep.

Lees verderwinkels.jpg#asset:862:metaPhoto


Detailhandel, de Dienstenrichtlijn en branchering in bestemmingsplannen

Het is een graag gebruikt middel in bestemmingsplannen: branchering. Op die manier kan een gemeente branchegerichte gebieden ontwikkelen, bijvoorbeeld om een woonboulevard of outletcentrum te ontwikkelen. Deze maand bespreekt mr. Rick Jongen een belangwekkende uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn op dergelijke bestemmingsplannen.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring