Maastricht-Interieur-10
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief januari 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de januari-editie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief, de eerste van 2018.

In deze nieuwsbrief komt allereerst een huurrechtelijke uitspraak aan de orde. Mr. Robert Janssen bespreekt de afdrachtverplichting bij verboden onderverhuur. Is deze afdrachtverplichting wel in lijn met de Europese richtlijn voor oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten? Die vraag kwam aan de orde in een arrest van de Hoge Raad.

Vervolgens analyseert mr. Rick Jongen een bestuursrechtelijke uitspraak van de Raad van State. Daarin oordeelt de Raad van State dat de verlening van een vergunning niet volledig afhankelijk mag zijn van een positief deskundigenadvies.

Tot slot een interessante uitspraak voor zowel makelaars als kopers van een woning. Is een makelaar aansprakelijk voor onjuiste informatie over het woonoppervlakte op Funda.nl? Na het lezen van de bijdrage van mr. Claire Nijssen weet u het antwoord op die vraag.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoed & Overheidhamer.jpg#asset:832:metaPhoto

Winst terugbetalen bij verboden onderverhuur: oneerlijk beding?

In veel huurovereenkomsten staat dat onderverhuur van de woonruimte niet toegestaan is. Als de huurder de woonruimte toch onderverhuurd, loopt hij niet alleen het risico dat hij een boete moet betalen, maar ook dat hij aan de verhuurder onderhuur moet betalen. De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de redelijkheid van het cumulatieve effect van deze afdrachtverplichting en een boetebeding. Mr. Robert Janssen gaat hier verder op in.

Lees verderBestemmingsplanafbeelding.jpg#asset:830:metaPhoto

Vergunningverlening mag niet volledig afhankelijk zijn van positief deskundigenadvies

In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd de vraag of het verlenen van een omgevingsvergunning volledig afhankelijk kan worden gesteld van een positief welstandsadvies, met 'nee' beantwoord. Het is aan het college van B&W om een vergunning wel of niet te verlenen. Mr. Rick Jongen bespreekt deze uitspraak.

Lees verderhuissleutel.jpg#asset:831:metaPhoto

Een kleiner huis dan op Funda vermeld: is de makelaar aansprakelijk?

Deze maand bespreekt mr. Claire Nijssen een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Handelt een makelaar onrechtmatig wanneer hij een woning verkoopt met een kleinere oppervlakte dan op Funda is vermeld? En lijdt de koper in dit geval schade?

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring