Maastricht-Interieur-7
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief maart 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de maart-editie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief.

Ook in deze nieuwsbrief besteden wij weer aandacht aan de meest uiteenlopende aspecten van het vastgoedrecht. Allereerst de gedragsaanwijzing in het huurrecht. Uit een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid van februari 2018 blijkt dat woningcorporaties positieve ervaringen hebben met deze gedragsaanwijzing, al zijn er nog veel juridische vragen. Mr. Robert Janssen bespreekt de gedragsaanwijzing en de uitkomsten van dit rapport.

Vervolgens bespreekt mr. Claire Nijssen de model-koopovereenkomst 2018 van de NVM. Hierin is een nieuwe standaardbepaling opgenomen, die kopers het recht geeft de overeenkomst te ontbinden als na een bouwkundige keuring (kostbare) gebreken aan het licht komen.

Tot slot gaat mr. Rick Jongen in op de mogelijkheden van het college van B&W om een omgevingsvergunning te weigeren onder verwijzing naar beleid van de gemeente. De Raad van State heeft daar in februari een belangwekkende uitspraak over gedaan.Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoed & Overheidforrent.jpg#asset:855:metaPhoto


Positieve ervaringen met de gedragsaanwijzing in het huurrecht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben afgelopen februari een lezenswaardig onderzoek gepresenteerd over de gedragsaanwijzing in het huurrecht.

De gedragsaanwijzing wordt door woningcorporaties als een effectief middel ervaren. Reden voor mr. Robert Jansen om dit instrument – en het onderzoek – nader onder de loep te nemen.

Lees verderkaartenhuis.jpg#asset:854:metaPhoto


Recht op ontbinding bij bouwkundige gebreken

Sinds 1 februari 2018 hoeven huizenkopers niet meer te vragen om een bouwkundig voorbehoud in de standaard koopovereenkomst. In de model-overeenkomst is een wijziging opgenomen die ervoor zorgt dat huizenkopers een koopovereenkomst mogen ontbinden als er bij een bouwkundige keuring (kostbare) gebreken blijken. Consumenten op de woningmarkt worden zo beter beschermd.

Lees verderBestemmingsplanafbeelding.jpg#asset:830:metaPhoto


B&W kan vergunning niet weigeren met enkele verwijzing naar beleid

Bij het weigeren van een omgevingsvergunning, kan het college van B&W niet volstaan met de algemene verwijzing naar beleid. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 februari 2018.

Mr. Rick Jongen gaat dieper in op deze uitspraak.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring