Maastricht-Interieur-6
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief mei 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, maar ook in de jurisprudentie.

Om te beginnen de aanpassing van de Wet Bibob. Om ondermijnende criminaliteit beter aan te kunnen pakken, is door de ministers Grapperhaus en Dekker een wetsvoorstel ingediend waarbij de overheid meer bevoegdheden krijgt om onderzoek te doen naar de achtergrond van burgers of bedrijven. Dat heeft gevolgen voor (lokale) overheden, maar zeker ook voor aanvragers van bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie.

Mr. Robert Janssen besteedt vervolgens aandacht aan wijzigingen van de Warmtewet. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd de Warmtewet niet langer van toepassing te laten zijn op verhuurders en VvE’s.

Tot slot bespreekt mr. Claire Nijssen een ongewone uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In deze kwestie wordt een beroep op onvoorziene omstandigheden gehonoreerd; een uitspraak die we in de praktijk niet vaak tegenkomen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoed & Overheid
criminal_4567_02438.jpg#asset:849:metaPhoto


Aanpak ondermijnende criminaliteit: wetsvoorstel uitbreiding Bibob-onderzoek

De Wet Bibob biedt (lokale) overheden een instrument om een vergunning te weigeren of in te trekken, als daarmee criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Om overheden een sterkere informatiepositie te verschaffen, is door de ministers Grapperhaus en Dekker een wetsvoorstel ter uitbreiding van de Wet Bibob ter consultatie aangeboden.

Lees verderverwarming_5851_10700.jpg#asset:847:metaPhoto


Goed nieuws voor verhuurders en VvE’s: Tweede Kamer stemt in met wijziging Warmtewet

Bij de invoering van de Warmtewet zijn ook verhuurders, die warmte leveren aan hun huurders via bijvoorbeeld stadsverwarming of blokverwarming, aanvankelijk als warmteleverancier aangemerkt. De herziening van de Warmtewet maakt hier een einde aan. Ook voor VvE’s komt een einde aan de verplichtingen uit de Warmtewet.

Lees verdersluis_4935_10147.jpg#asset:848:metaPhoto


Onvoorziene omstandigheden in de UAV-GC 2005

Op 18 oktober 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een interessante uitspraak gedaan over de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005. Uit deze uitspraak blijkt dat een afwijkende toestand een onvoorziene omstandigheid kan vormen. Een dergelijk beroep slaagt zelden. Mr. Claire Nijssen neemt deze uitspraak nader onder de loep.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring