Maastricht-Interieur-2
 
NL / EN / DE

Vastgoed nieuwsbrief oktober 2017

Voorwoord - onderwerpen nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de oktobereditie van de Thuis & Partners Vastgoed nieuwsbrief. Oktober, de maand waarin het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III is gepresenteerd. Het regeerakkoord van kabinet Rutte III zal in de toekomst de nodige veranderingen met zich meebrengen op vastgoedgebied.

In de tussentijd praten wij u bij over relevante ontwikkelingen op vastgoedgebied die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Zo brengt mr. Claire Nijssen de nieuwe regeling voor huurkoop van onroerende zaken in beeld. Vervolgens bespreekt mr. Rick Jongen het belangrijke arrest van de Hoge Raad waarin het zogenaamde zaagtandtarief voor bouwleges wordt toegestaan. Mr. Robert Janssen sluit af met een artikel over de laatste-kans-overeenkomst: de overeenkomst waarin woningcorporaties aan een huurder de kans kunnen bieden zich nog één keer te bewijzen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Robert Janssen

Voorzitter Sectie Vastgoedrechthuurkoop.jpg#asset:917:metaPhoto

Nieuwe wet voor huurkoop van onroerende zaken

Per 1 januari 2017 is een nieuwe regeling voor de huurkoop van onroerende zaken van kracht geworden. Mr. Claire Nijssen gaat in op de verschillen.

Lees verderzaagtandtarief.jpg#asset:918:metaPhoto

Hoge Raad staat zaagtandtarief leges toe

In dit artikel bespreekt mr. Rick Jongen het belangrijke arrest van de Hoge Raad waarin het zogenaamde zaagtandtarief voor bouwleges wordt toegestaan.

Lees verderlaatstekans.jpg#asset:919:metaPhoto

Laatste-kans-overeenkomst: eens houdt het op

Mr. Robert Janssen sluit af met een artikel over de laatste-kans-overeenkomst: de overeenkomst waarin woningcorporaties aan een huurder de kans kunnen bieden zich nog één keer te bewijzen.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring