Thuis Partners
 
NL / EN / DE

Aanmelden seminar "Conflicten in de vennootschap"

Als adviseur van ondernemingen zag u het wellicht al eens gebeuren dat de bij de onderneming betrokken personen zoals aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen stevig met elkaar in conflict kwamen.

Maar, wat zijn dan eigenlijk de juridische mogelijkheden voor een oplossing? Welke procedures zijn er zoal om tot een oplossing van het conflict te komen, kan iemand ook tegen zijn zin als aandeelhouder onteigend worden, wat is eigenlijk de positie van de minderheidsaandeelhouder, wat is eigenlijk een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer en wat kan ik er mee? Kan ik de dwarsliggende of niet functionerende bestuurder zomaar ontslaan? Zijn er ook zaken die preventief geregeld kunnen worden, etc. Vragen en antwoorden waar wij u graag nader over voorlichten.

Wij nodigen u daarom bij deze uit voor het seminar:

Conflicten in de vennootschap

De doelgroep voor dit seminar bestaat uit accountants, belastingadviseurs, notarissen, bankiers, corporate finance adviseurs en andere zakelijke dienstverleners.

Doel van de bijeenkomst is om u op hoofdlijnen te informeren over de juridische aspecten van conflicten in de vennootschap, zodat u in voorkomend geval richting uw cliënten een “signaalfunctie” kunt vervullen.

Mr. Emile Savelkoul zal een inleiding verzorgen omtrent de juridische aspecten van het ontslag van de statutair directeur.

Mr. Nico van der Peet zal een inleiding verzorgen omtrent de inhoud van een zogenaamde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer te Amsterdam en met hetgeen wel en niet met een dergelijke procedure bereikt kan worden.

Mr. Dimitry Aertssen zal tot slot een inleiding verzorgen over de wijze waarop aandeelhoudersconflicten zoveel mogelijk op voorhand voorkomen kunnen worden, de (gedwongen) uitkoop van aandeelhouders en de zogenaamde ruziesplitsing.

Naast relaties van ons kantoor hebben wij ook andere professionals uit de regio uitgenodigd.

Het seminar vindt plaats op donderdag 18 juni 2020 vanaf 15.30 uur.

De locatie is:

Kloosterbibliotheek Wittem

Wittemer Allee 32

6286 AB Wittem

U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats tegenover het klooster.

Omdat wij ook belang hechten aan het meer informele aspect, zal er na afloop (vanaf ± 18.00 uur) een borrel plaatsvinden.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aan het seminar deelneemt. U mag uiteraard collega's, relaties en introducés meenemen. Vanzelfsprekend zijn aan het seminar geen kosten verbonden.

Wij verzoeken u vriendelijk u uiterlijk 11 juni 2020 aan te melden via deze link.

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, wilt u dit ons dan tijdig laten weten?

Graag tot ziens op 18 juni a.s..

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring