Maastricht-Interieur
 
NL / EN / DE

Seminars

Thuis Partners advocaten helpt cliënten geïnformeerd te blijven over belangrijke onderwerpen. Dit doen we niet alleen met publicaties, maar ook door het houden van seminars en presentaties. Wij organiseren regelmatig seminars voor onze cliënten en samenwerkende dienstverleners (notarissen, fiscalisten, accountants, bankiers, etc.). Een aantal daarvan komt elk jaar terug: het arbeidsrechtseminar, het vastgoedrechtseminar en de Dag van de Limburgse Commissaris. Deze seminars steken we multidisciplinair in. We brengen u dus niet alleen op de hoogte van de juridische ontwikkelingen; u krijgt ook waardevolle informatie van professionals vanuit andere disciplines.

Soms is een onderwerp ineens actueel of staat het in bredere context in de belangstelling. Over dergelijke specifieke onderwerpen organiseren wij inhousetrainingen en masterclasses voor cliënten en seminars voor een iets breder gezelschap. Daarbij valt onder meer te denken aan de AVG, renteswaps, de DBA en beroepsaansprakelijkheid.

Omdat wij ook aan het informele aspect van een seminar hechten, sluiten we de seminars traditiegetrouw af met een aangeklede netwerkborrel.

Arbeidsrecht seminar van 18 november 2021 is uitgesteld.

Gelet op de vrijdag 12 november 2021 door de overheid afgekondigde verscherpte Corona-maatregelen achten we het noch verantwoord noch wenselijk om het arbeidsrechtseminar op 18 november a.s. doorgang te laten vinden. De redenen hiervan zijn kort gezegd dat we in de huidige omstandigheden de gezondheid van de deelnemers alsook de kwaliteit van het evenement in onvoldoende mate kunnen waarborgen. Bovendien willen we graag gehoor geven aan de dringende oproep van de zorgbestuurders en de burgemeesters om de zorg niet extra te belasten. Alles afwegende hebben we daarom helaas moeten besluiten om het arbeidsrechtseminar te cancelen.   Echter, uitstel betekent zeker geen afstel. Het arbeidsrechtseminar zal alsnog plaatsvinden in het voorjaar van 2022 of zodra dat gelet op de alsdan geldende beperkingen mogelijk en verantwoord zal zijn. We zullen u te zijner tijd nader informeren over de nieuwe datum van het arbeidsrechtseminar.   

 De sectie Arbeidsrecht ThuisPartners advocaten 

 Met vriendelijke groet, 

 Mr. Emile Savelkoul

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring