Maastricht-Interieur-9
 
NL / EN / DE

Werken als commissaris

De rol van toezichthouder en commissaris verandert in rap tempo. Ook speelt al langere tijd een maatschappelijke discussie over de wijze waarop toezichthouders en toezichthoudende organen hun taken moeten vervullen. Dat merkt u doordat de wet- en regelgeving voor toezichthouders continu in beweging is. Een toezichthouder moet op een professionele manier bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming of de organisatie. Dat vergt integriteit, transparantie en bovenal kennis van zaken.

Thuis Partners advocaten is medeoprichter van het platform voor toezichthouders ‘werken als commissaris’. Het doel van dit platform is het delen van kennis en ervaringen, zodat u als toezichthouder wordt ondersteund in uw taakuitoefening en u zich verder kunt professionaliseren. Er worden wekelijks actuele nieuwsberichten, interessante onderwerpen en vacatures voor toezichthoudende functies geplaatst. De informatieverstrekking is brancheoverschrijdend. Zo ziet u ook eens hoe andere disciplines met bepaalde onderwerpen omgaan en kunt u daarvan leren.

Werken als commissaris is daarmee hét informatieplatform waar wij u als (potentiële) toezichthouder informeren over interessant nieuws en actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht houden. Rechtspraak, veranderde wet- en regelgeving, modellen, opinies, bijeenkomsten, vacatures, benoemingen of specifieke opleidingen: het komt allemaal aan bod.


Thuis Partners adviseert en begeleidt commissarissen onder meer op de navolgende aandachtsgebieden.

Toetreding

 • Due diligence
 • Aanstelling (overeenkomst, voorwaarden, verzekering)
 • Juridisch onboarding programma

Governance

 • Statuten
 • Reglementen
 • Governance codes

Taak en rol

 • Besluitvorming en corporate housekeeping
 • Advies en toezicht (beleid, strategie en risicobeheersing)
 • Relatie met het bestuur, de algemene vergadering en medezeggenschapsorganen
 • Ad hoc commissies (herstructurering, acquisitie, crisis en fraude)
 • Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

Conflicthantering

 • Mediation
 • Gerechtelijke procedures (enquêteprocedure, ontslag en besluitvorming)
 • Bijzondere rechtsgangen (governancecommissies en dergelijke).


Voor specifieke vragen over de (rechts-)positie, taken en bevoegdheden van een commissaris, kunt u contact opnemen met mr. Nico van der Peet.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring