Christiaan-Riemens
 
NL / EN / DE

“In mijn vrije tijd ren of fiets ik graag in het mooie Limburgse landschap. Daarbij moeten de nodige heuvels worden bedwongen. Soms is het beter een vlakkere weg te vinden. Keuzes maken, dat is ook in de advocatuur belangrijk om de finish te bereiken.”

Christiaan Riemens

Christiaan Riemens is een nuchtere, kritische en doelgerichte advocaat. Zijn kracht ligt in het overstijgen van de materie om tot een passende en goed uitvoerbare oplossing te komen. Hierbij gaat hij gedisciplineerd en methodisch te werk. Hij analyseert en doorgrondt op adequate en efficiënte wijze de vraagstukken die op zijn pad komen. Hij haalt veel voldoening en energie uit tevreden cliënten.

Christiaan's focus is gericht op het arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Hij adviseert (en voor zover nodig procedeert) veelvuldig over onder meer arbeidsgeschillen en ontslag, patiëntenrechten, het medisch beroepsgeheim, geschillen in samenwerkingsverbanden, het tuchtrecht, opleidingsgeschillen en registratiegeschillen. De verhouding tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten heeft zijn bijzondere interesse. Christiaan staat voornamelijk zorginstellingen, artsen en andere zorgprofessionals bij.

Christiaan is in 2015 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Nederlands recht, Recht & Arbeid: Arbeid en Gezondheid. Tijdens zijn studie heeft hij als buitengriffier ervaring opgedaan bij de rechterlijke macht.


Christiaan Riemens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Gezondheidsrecht

Deze registratie verplicht Christiaan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring