Mr. Christiaan Riemens ondersteunt, met arbeidsrecht en gezondheidsrecht als specialismen, voornamelijk zorginstellingen, artsen en andere zorgprofessionals bij alles wat er binnen de muren van een zorginstelling gebeurt: arbeidsgeschillen, ontslag, medezeggenschap, perikelen rondom het medisch beroepsgeheim, vraagstukken omtrent het aangaan en/of verbreken van samenwerking(en) en tuchtrecht.

 

Nuchter, kritisch en doelgericht

Christiaan Riemens is een nuchtere, kritische en doelgerichte advocaat. Zijn kracht ligt in het overstijgen van de materie om tot een passende en goed uitvoerbare oplossing te komen. Hierbij gaat hij gedisciplineerd en methodisch te werk. Hij analyseert en doorgrondt op adequate en efficiënte wijze de vraagstukken die op zijn pad komen. Hij haalt veel voldoening en energie uit tevreden cliënten.

Christiaan Riemens

Advocaat

Specialisaties

Binnen elke zorginstelling doen zich arbeidsgeschillen voor: vraagstukken op het gebied van kwalificatie, loon, ziekte, proeftijd-, concurrentie of geheimhoudingsbedingen, schade van of door de werknemer of wijziging van het arbeidscontract. Christiaan Riemens weet overal raad mee.

Christiaan Riemens adviseert en procedeert regelmatig over procedures rond ontslag (op staande voet).  

Binnen zorginstellingen wordt medezeggenschap van werknemers, cliënten en patiënten steeds belangrijker. Christiaan Riemens adviseert zorginstellingen veelvuldig over de vraag of besluiten advies- of instemmingsplichtig zijn.  

Het medisch beroepsgeheim is een groot goed dat onder grote druk staat. Bij Christiaan Riemens kunt u terecht voor al uw vragen rondom het medisch beroepsgeheim. Hij staat zorginstellingen en/of zorgverleners bij die worden geconfronteerd met opsporingsdiensten die medische gegevens vorderen. De verhouding tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten heeft daarbij zijn bijzondere interesse.

Christiaan Riemens adviseert met grote regelmaat zorginstellingen over de samenwerkingsverbanden die zij aangaan.  

Een gang naar de tuchtrechter wordt voor zorgverleners als zeer bezwarend wordt ervaren. Christiaan Riemens wordt vaak door zorginstellingen ingeschakeld om zorgverleners te ondersteunen bij een tuchtrechtelijke procedure. 

  • Arbeidsrecht
  • Gezondheidsrecht

*Deze registraties verplichten Christiaan volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten om elk jaar tien opleidingspunten te behalen op elk van de geregistreerde rechtsgebieden.