Mr. Claire Nijssen wist al op jonge leeftijd dat ze advocaat wilde worden. Na ruim dertig jaar fulltime advocatuur geeft die keuze nog steeds veel voldoening. Claire is gespecialiseerd in het aanbestedings-, contracten- en bouwrecht.

Claire is vooral in haar element in zaken die zowel feitelijk als ook juridisch zeer complex zijn. In zaken waarin het een hele puzzel is om de complexiteit voor contractspartijen, rechters of arbiters zeer overzichtelijk gepresenteerd te krijgen.

Claire studeerde tevens geruime tijd in Duitsland en is het (juridisch) Duits in woord geschrift machtig. Zij werkt dan ook veelvuldig voor Duitstalige cliënten en maakt onderdeel uit van onze “Deutsche Beratung”.

Claire Nijssen

Advocaat

Specialisaties

Claire is gespecialiseerd in verbintenissenrecht: algemene voorwaarden formuleren, contracten opstellen of analyseren, eventuele wanprestatie en schadeclaims beoordelen of onderzoeken hoe de cliënt onder een contractuele verplichting uit kan komen. Juridische beoordeling van een conceptcontract kan vaak veel ellende voorkomen. Het is veel fijner cliënten vooraf te kunnen behoeden voor valkuilen, dan achteraf te moeten constateren dat ontsnapping uit een ondertekend wurgcontract onmogelijk is.   

In het vastgoedrecht gaat het vaak om het opstellen of beoordelen van vastgoedcontracten bijkoop, huur, projectontwikkeling of aanneming. Bij problemen in een lopend bouwproject heeft een schikking altijd de voorkeur: het stilleggen van een bouw kost alle partijen tijd en geld. Is een rechtsstrijd toch onvermijdelijk, dan neemt Claire de begeleiding op zich en loodst zij de cliënt door een procedure bij de civiele rechter of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Publiekrechtelijke organisaties en (grotendeels) met publiek geld gefinancierde organisaties zijn – boven bepaalde drempelwaarden– aanbestedingsplichtig. Ook veel private partijen kiezen ervoor om grotere opdrachten niet één op één te gunnen, maar vrijwillig aan te besteden. Zij willen transparant zijn bij het verlenen van opdrachten.  

Wat helaas niet altijd transparant is, zijn de aanbestedingsdocumenten. Aanbestedingsrecht staat bol van formaliteiten en termijnen. Claire adviseert veelal partijen die bij het inschrijven of invullen van aanbestedingsdocumenten verstrikt zijn geraakt. Voor een afgewezen inschrijver kan zij beoordelen of er ‘nog wat te redden valt’. Bijvoorbeeld via een kort geding tot stopzetting van de aanbesteding of via een verbod tot gunning aan de ‘winnaar’. 

Binnen Thuis Partners maakt Claire deel uit van de sectie Deutsche Beratung: met Duitstalige cliënten spreekt zij vloeiend Duits. Vooral Duitstalige cliënten die van plan zijn in Nederland onroerend goed te verwerven zijn bij haar aan het juiste adres. Het toetsen en in het Duits toelichten van een koopovereenkomst naar Nederlandse recht is voor haar dagelijkse kost.

Postdoctorale opleidingen 

 • IBR VBR-A Privaatrecht
 • Governance-opleiding voor Commissarissen en Bestuurders (Wagner)

Lidmaatschappen  

 • Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBR-A)
 • Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsverein
 • Duits-Nederlandse Business Club Industrie- und Handelskammer Aachen
 • Duitstalige afdeling International Practice Group (IPG)
 • Bestuurslid Limburgse Vastgoed Sociëteit (LVS)
 • Bestuurslid bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

Onderwijs/gastcolleges 

 • gastcolleges Huurrecht aan Zuyd Hogeschool
 • Vastgoedrecht (bouwrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden, burenrecht)
 • Aanbestedingsrecht

*Deze registraties verplichten Claire volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten elk jaar tien opleidingspunten te behalen op elk van de geregistreerde rechtsgebieden.