Tpa  Fokje 110@2X
 
NL / EN / DE

“Als advocaat ga je voor de winst van jouw cliënt; als mediator voor een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Dat leidt soms tot verrassende uitkomsten.”

Fokje Kuiper

Fokje Kuiper is gepokt en gemazeld in de familierechtpraktijk. Zij gaat voor cliënten door het vuur, maar schroomt ook niet hen waar nodig een spiegel voor te houden. Fokje is in staat mensen op vriendelijke maar besliste wijze door een van de moeilijkste periodes in hun leven te loodsen. Haar invoelend vermogen, gekoppeld aan praktisch inzicht en gedegen juridische kennis, komen daarbij goed van pas.

Fokje adviseert, bemiddelt en procedeert in alle familierechtelijke aangelegenheden, met de nadruk op echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt. Daaronder vallen gezag en omgang, alimentatiekwesties, boedelverdelingen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en pensioenverevening. Verder heeft Fokje zich toegelegd op erfrechtelijke kwesties, zoals het aanspraak maken op de legitieme portie, de rechten en plichten van de executeur en de vereffening/verdeling van een nalatenschap.

Daarnaast adviseert Fokje zorginstellingen over actuele ontwikkelingen binnen het gezondheidsrecht. Bijvoorbeeld over klachten en geschillenbehandeling, wilsonbekwaamheid, curatele en mentorschap, de geneeskundige behandelingsovereenkomst en het medisch beroepsgeheim. Verder houdt Fokje zich ook bezig met de juridische begeleiding bij fysiek en verbaal geweld tegen hulpverleners.

Fokje voltooide cum laude de specialisatieopleiding Familierecht. Zij is scheidingsmediator bij de vFAS en registermediator bij de MfN (voorheen NMI). Zie ook de folder van de MfN. In 2016 volgde zij de opleiding Jurist in de Zorg bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Fokje is lid van de Vereniging voor GezondheidsRecht.


Fokje Kuiper heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Gezondheidsrecht
  • Personen- en Familierecht
    • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
    • Mediation

Deze registratie verplicht Fokje elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring