Fokje Kuiper

Advocaat | Mediator

Fokje Kuiper

Advocaat | Mediator

Mr. Fokje Kuiper is een zeer ervaren familierechtadvocaat en mediator. Na haar studie aan de Rijksuniversiteit Groningen werd zij in 1991 te Zwolle als advocaat beëdigd. De liefde bracht haar naar Zuid-Limburg, waar zij al meer dan 25 jaar met veel plezier woont en werkt.

Fokje ontdekte al snel dat haar passie ligt bij het helpen van mensen. Zij heeft niet alleen oog voor de juridische, maar ook voor de sociaal/emotionele kant van de zaak. Haar invoelend vermogen koppelt zij aan praktisch inzicht en gedegen juridische kennis. Daarmee weet zij mensen op vriendelijke maar besliste wijze door een van de moeilijkste periodes in hun leven te loodsen.

Een brede interesse en de wil kennis en vaardigheden voortdurend aan te scherpen, maken dat Fokje een probleem in al zijn facetten kan doorgronden om zo tot een totaaloplossing te komen.

Specialisaties

Fokje adviseert, bemiddelt en procedeert in alle familierechtelijke aangelegenheden, met de nadruk op echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt. Denk aan alimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en de verevening of conversie van het pensioen.

Voor de scheidende ondernemer dreigt niet zelden een extra gecompliceerde situatie te ontstaan, die speciale kennis vereist. Ook de partner van de ondernemer kan met ingewikkelde vraagstukken te maken krijgen. Fokje heeft menig ondernemer en/of partner bijgestaan, niet alleen in de rechtbank maar ook met mediation en aan de onderhandelingstafel.

Bijzondere aandacht verdienen kinderen in een echtscheidingsprocedure. Zij worden hier als laatste genoemd, maar komen altijd op de eerste plaats.

Daarnaast heeft Fokje zich gespecialiseerd in het erfrecht, een rechtsgebied waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Ook een rechtsgebied dat steeds gecompliceerder wordt en daardoor in de praktijk veel vragen oproept. Bijvoorbeeld of het verstandig is een nalatenschap beneficiair te aanvaarden, wanneer je een boedelbeschrijving moet laten maken, wie er recht heeft op een verklaring van erfrecht en welke informatie een executeur moet verstrekken. Hoe kom je aan een vereffenaar en wat is eigenlijk het verschil tussen erven met of zonder testament?

Familieverhoudingen

Fokje bemiddelt en procedeert waar nodig over erfrechtelijke geschillen. Conflicten in het erfrecht liggen vaak gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een kind wordt onterfd en aanspraak maakt op het legitieme aandeel of aan de langstlevende partner die tegenover de (stief)kinderen uit een eerder huwelijk komt te staan. Het gevaar van langslepende procedures is dan groot. Bij onenigheid over de verdeling van een nalatenschap is het daarom van belang goed na te denken over de te volgen strategie en altijd oog te houden voor de onderliggende familieverhoudingen.

Fokje heeft specialisatieopleidingen gevolgd op het gebied van familierecht, erfrecht en mediation. Zij is scheidingsmediator bij de vFAS en registermediator bij de MfN (voorheen het NMI). In 2016 deed zij de opleiding Jurist in de Zorg bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

  • Personen- en Familierecht
  • Erfrecht

*Deze registratie verplicht de ingeschrevene om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Als mediator wordt Fokje ingeschakeld in allerlei kwesties aangaande het familierecht. Fokje is door haar ruime ervaring als mediator in staat om problemen bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen toe te werken.