Karina-Lemmens
 
NL / EN / DE

“De advocatuur zie ik als een roeping. Samen dé oplossing zoeken en waarmaken, weloverwogen, creatief en met beleid. Rekening houden met de menselijke maat is daarbij van groot belang.”

Karina Lemmens

Karina is een evenwichtige advocaat die oog heeft voor de belangen van alle betrokkenen. Op een integere wijze lost ze vaak complexe conflicten op. Eerlijk en op basis van no-nonsense werkt ze naar een passende oplossing toe.

Karina Lemmens is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Veel werkgevers schakelen haar in voor mediation, advies en procedures bij ontslag, bedrijfsongevallen, reorganisaties of herstructureringen. Daarnaast komen kwesties rond arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, cao’s en statutair bestuurders veel voor. Karina houdt zich ook bezig met bijzondere rechtsposities (ambtenarenrecht en onderwijs) en governance. Daarnaast wordt Karina regelmatig geraadpleegd als vertrouwenspersoon of mediator. Niet alleen bij complexe verhoudingen in werksituaties, maar ook bij familiebedrijven, bijvoorbeeld voor governance en opvolgingsvraagstukken.

Karina is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Karina is tevens gecertificeerd mediator (MfN Registermediator). Zie ook de folder van de MfN. Daarnaast is zij secretaris/penningmeester van het Juridisch Genootschap Maastricht. Karina is bestuurslid van Sprinc Parkstad.


Karina Lemmens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
    • Arbeidsmediation
    • Collectief ontslag
    • Medezeggenschap
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Karina elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring