Karina Lemmens

Of counsel partner | Mediator | Register vertrouwenspersoon

Karina Lemmens

Of counsel partner | Mediator | Register vertrouwenspersoon

Mr. drs. Karina Lemmens, advocaat sinds 1987, is gespecialiseerd in arbeidsrecht, conflicthantering en family office. Een ruime ervaring op het gebied van arbeidsrechtelijke conflicten, helpt in het oplossen en voorkomen van problemen. Werkgevers schakelen haar in voor mediation, advies en procedures bij diverse arbeidsgerelateerde vraagstukken. Ze behandelt zaken variërend van ontslag en bedrijfsongevallen tot reorganisaties en herstructureringen. Daarnaast adviseert Karina over arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken, medezeggenschap, cao’s en geschillen met statutair bestuurders. Ook ondernemingsrechtelijke vragen op het vlak van governance en opvolgingsvraagstukken komen bij haar terecht. 

Karina is ook mediator en register vertrouwenspersoon. Haar brede ervaring en integere aanpak maken haar tot een veelgevraagde mediator en externe vertrouwenspersoon in zowel (familie)bedrijven als profit- en non-profitorganisaties. Voor complexe of precaire interne problemen kan Karina worden ingeschakeld om problemen in kaart te brengen en te zoeken naar de best passende oplossing.  

Als LVV-registervertrouwenspersoon is Karina lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en is zij mede-oprichter van het Netwerk van Vertrouwen (NVV), waar ze samenwerkt met ervaren mediators en vertrouwenspersonen voor grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties.  

Karina staat bekend om haar evenwichtigheid, waarbij ze de belangen van alle betrokken partijen respecteert. Ze lost complexe conflicten integer op met geduld, doortastendheid, discretie en duidelijkheid. Haar no-nonsense benadering leidt tot passende oplossingen en haar gesprekspartners voelen zich gehoord en gewaardeerd. 

Specialisaties

Of het nu gaat om ingewikkelde arbeidsvoorwaarden, een veelomvattende reorganisatie, personele gevolgen na fusies en overnames, klachtenregelingen, grensoverschrijdend gedrag of de positie van de statutair bestuurder, voor al dit soort vraagstukken is Karina een goede gesprekspartner en probleemoplosser. Ze is bekend met de specifieke regelgeving in de (semi-)publieke sector en het onderwijs. Doortastend en op een duidelijke wijze wordt toegewerkt naar een oplossing in precaire samenwerkingsproblemen.

Karina heeft al heel wat ontslagzaken en moeizame arbeidsconflicten tot een goed einde gebracht. Vaak door te onderhandelen, soms in procedures. Conflicten op de werkvloer worden meer en meer complex. Samen met de cliënt acteert ze op een heldere en empathische wijze, met oog voor alle belangen.

Discussies met OR en Medezeggenschapraden zijn er in alle soorten en maten. Daarom is het verstandig om adequate rechtsbijstand in te schakelen. Niet omwille van het conflict, maar omwille van een oplossing die bereikt dient te worden, binnen de wettelijke kaders van het medezeggenschapsrecht.

Een bijzondere samenwerkingsvorm is de maatschap. Maatschapsconflicten worden door Karina met beleid en ervaring opgelost. Haar gedegen to the point–aanpak levert snel resultaat op.

Governancevraagstukken komen regelmatig voorbij. De Wet Normering Topinkomens, grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling en conflicten binnen bestuursorganen vragen om een integere en weloverwogen aanpak. Strategie, ervaring en overtuigingskracht zijn daarbij van belang. Karina is in dit soort conflicten een goede sparringpartner die overzicht houdt. Integriteitskwesties zijn vaak precair en dienen op een heldere en zorgvuldige manier opgepakt te worden. Door de combinatie van ervaren advocaat, mediator en vertrouwenspersoon is een doortastende en gedegen aanpak gericht op een echte oplossing de inzet.

Karina heeft veel expertise met betrekking tot specifieke regelgeving in het onderwijs. Haar inbreng heeft al vaak geleid tot een passende oplossing, waarbij de echte problemen worden besproken en aangepakt met oog voor het onderwijsveld.

Als mediator wordt Karina ingeschakeld in complexe, vaak totaal vastgelopen werkverhoudingen of conflicten. Door haar ruime ervaring en met een zekere overtuigingskracht, slaagt Karina erin problemen bespreekbaar te maken en toe te werken naar een échte oplossing.

Als externe vertrouwenspersoon biedt Karina professioneel en integer advies aan medewerkers die integriteitskwesties willen bespreken of slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Ze luistert, onderzoekt informele oplossingen en voorziet uw organisatie, medewerkers en ondernemingsraad van relevante informatie. 

Karina waarborgt onafhankelijkheid, objectiviteit en discretie dankzij haar externe positie. Ze houdt gepaste afstand en verzekert vertrouwelijke en/of geanonimiseerde terugkoppeling van bevindingen. In precaire situaties biedt zij maatwerktrajecten en oplossingen op basis van haar uitgebreide expertise en ervaring.  

Karina kan als externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld bij (niet-)cliënten en organisaties die behoefte hebben aan externe deskundige inbreng voor onderzoek en advies.  

 

Met haar ruim vijfendertig jaar ervaring als advocaat kan Karina veel toegevoegde waarde leveren als sparringpartner en vertrouwenspersoon. Ook in vroeg stadium als er vermoedens zijn van misstanden of precaire issues. Het oplossen van conflicten staat voorop, niet het scoren en gelijk willen halen. Karina vervult voor een aantal ondernemers en instellingen een vertrouwensfunctie en zij is binnen family offices adviserend actief. Op de achtergrond, integer en beschikbaar om te klankborden over van alles en nog wat, vaak ook over generatie-overstijgende of precaire issues. Op een integere wijze en met veel ervaring vanuit haar achtergrond kan over lastige zaken gesproken worden om een koers te bepalen richting een oplossing.

Karina hecht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met elke cliënt. Meedenken in de strategie en toegevoegde waarde hebben zijn daarbij cruciaal. Kansen benutten en duidelijke lijnen uitzetten, staan daarbij voorop. Juridische creativiteit en kwaliteit is de basis. Gedrevenheid en ambitie om in het belang van de cliënt te handelen, vormt het succes.

Karina is vijfentwintig jaar lid van de maatschap geweest en was jarenlang voorzitter van de maatschap Thuis Partners (TP). In die rol heeft ze volop meegebouwd aan de groei van ons kantoor. Haar rol is nu veranderd, maar als of-counsel partner is en blijft zij TP met trots vertegenwoordigen.

Karina is gecertificeerd mediator (MfN Registermediator), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Tevens is Karina gecertificeerde vertrouwenspersoon (LVV register vertrouwenspersoon).

Daarnaast is ze secretaris/penningmeester van het Juridisch Genootschap Maastricht. Karina is tevens bestuurslid van het MVO-werkgevers platform in Parkstad : Sprinc.

  • Arbeidsrecht
  • Arbeidsmediation
  • Collectief ontslag
  • Medezeggenschap
  • Ondernemingsrecht