Mr. Karina Lemmens is sinds 1987 advocaat en mediator, gespecialiseerd in arbeidsrecht, conflicthantering en family office. Vrijwel alles wat met werkrelaties te maken heeft, heeft Karina al eens voorbij zien komen. Werkgevers schakelen haar in voor mediation, advies en procedures bij ontslag, bedrijfsongevallen, reorganisaties en herstructureringen. Ook bij kwesties rond arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, cao’s en statutair bestuurders is zij veelvuldig betrokken. Daarnaast houdt Karina zich bezig met governance en bijzondere rechtsposities in de publieke sector en in het onderwijs.

Vanwege haar enorme staat van dienst wordt Karina regelmatig ingeschakeld als vertrouwenspersoon of mediator door (familie)bedrijven en profit- en non-profitorganisaties. Het gaat dan vaak om ondernemingsrechtelijke-, governance- en opvolgingsvraagstukken.

Karina is een evenwichtige advocaat die oog heeft voor de belangen van alle betrokkenen. Op integere wijze lost ze vaak complexe conflicten op. Met geduld, doortastendheid en duidelijkheid wordt een koers bepaald. Eerlijk en op basis van no-nonsense werkt ze naar een passende oplossing toe.

Karina Lemmens

Of counsel

Specialisaties

Met haar vijfendertig jaar ervaring kan Karina veel toegevoegde waarde leveren als sparringpartner en vertrouwenspersoon. Het vinden van oplossingen staat voorop, niet het scoren en gelijk willen halen. Op dit moment vervult Karina voor een aantal ondernemers een vertrouwensrol en is zij binnen family offices adviserend actief. Op de achtergrond, maar wel beschikbaar om te klankborden over van alles en nog wat, vaak generatie-overstijgende issues.  

Ze hecht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met elke cliënt. Meedenken in de strategie en toegevoegde waarde leveren zijn daarbij cruciaal. Kansen benutten en duidelijke lijnen staan voorop. Juridische creativiteit en kwaliteit is de basis, gedrevenheid en ambitie om in het belang van de cliënt te handelen, vormt het succes.  

Karina is vijfentwintig jaar lid en was jarenlang voorzitter van de maatschap Thuis Partners (TP). In die rol heeft ze volop meegebouwd aan de groei van ons kantoor. Haar rol is nu veranderd, maar als of-counsel partner is en blijft zij TP met trots vertegenwoordigen.  

Als mediator wordt Karina ingeschakeld in complexe, vaak totaal vastgelopen werkverhoudingen of conflicten. Door haar ervaring en met een zekere overtuigingskracht, slaagt Karina erin problemen bespreekbaar te maken en toe te werken naar een oplossing.

Of het nu gaat om ingewikkelde arbeidsvoorwaarden of een veelomvattende reorganisatie. Harmonisering van arbeidsvoorwaarden, personele gevolgen na fusies en overnames, pensioenregelingen, klachtenregelingen, grensoverschrijdend gedrag, gelijke behandeling of begeleiding bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Voor al dit soort vraagstukken is Karina een goede gesprekspartner en probleemoplosser. Ze staat zowel werkgevers als werknemers bij en is bekend met specifieke regelgeving in de publieke sector en het onderwijs.  

Karina heeft al heel wat ontslagzaken tot een goed einde gebracht. Vaak door te onderhandelen, soms in procedures. Conflicten op de werkvloer worden meer en meer complex. Samen met de cliënt acteert ze op een heldere maar empathische wijze, met oog voor alle belangen.  

Discussies met OR en Medezeggenschapraden zijn er in alle soorten en maten. Daarom is het van verstandig om passende rechtsbijstand in te schakelen. Niet omwille van het conflict, maar omwille van een oplossing die bereikt dient te worden, binnen de wettelijke kaders van het medezeggenschapsrecht.  

Een bijzondere samenwerkingsvorm is de maatschap. Maatschapsconflicten worden door Karina met beleid en ervaring opgelost. Haar gedegen to the pointaanpak levert snel resultaat.  

Governancevraagstukken komen regelmatig voorbij. De Wet Normering Topinkomens, grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling en conflicten binnen bestuursorganen vragen om een integere en weloverwogen aanpak. Strategie en overtuigingskracht zijn daarbij van belang. Karina is daarbij een goede sparringpartner die overzicht houdt. 

Karina heeft grote expertise met betrekking tot de specifieke regelgeving in het onderwijs. Haar inbreng vanuit haar ruime ervaring over alle branches heen, heeft al vaak geleid tot een passende oplossing, waarbij de echte problemen worden besproken en aangepakt.  

Karina is gecertificeerd mediator (MfN Registermediator), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast is ze secretaris/penningmeester van het Juridisch Genootschap Maastricht. Karina is bestuurslid van Sprinc Parkstad. 

  • Arbeidsrecht
  • Arbeidsmediation
  • Collectief ontslag
  • Medezeggenschap
  • Ondernemingsrecht