Mr. Lotte Kerstges is een positieve, enthousiaste en leergierige advocate, die snel tot de kern van de zaak komt. Door het stellen van de juiste vragen en het diep ingaan op de verschillende juridische aspecten van een zaak, benadert zij zaken vanuit een pragmatische en creatieve invalshoek.

Lotte voert op dit moment een algemene praktijk. Zij adviseert en procedeert (indien nodig) op het gebied van algemeen verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast is zij actief op het terrein van vastgoed en gezondheidsrecht.

Ze studeerde in 2020 af aan de Universiteit Maastricht, waar zij de master Nederlands Recht specialisatie Privaatrecht cum laude behaalde. Naast haar studie heeft Lotte ervaring opgedaan als student-assistent binnen de Universiteit Maastricht en als buitengriffier bij de rechtbank Limburg, sectie bestuursrecht. Sinds 2021 is ze werkzaam bij Thuis Partners.

Lotte Kerstges

Advocaat