Pieter-Scholtes
 
NL / EN / DE

“Ik heb vaak te maken met ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren, met alle emoties van dien. Het is mijn plicht om de rust te bewaren en zoveel mogelijk helderheid te bieden.”

Pieter Scholtes

Pieter Scholtes is een ervaren advocaat en curator. Met deskundigheid, rust en logica pakt hij zaken aan. Door zijn luistervaardigheid en openheid weet hij de juiste informatie te vergaren. Met een scherpe analyse van de feiten werkt hij volhardend en vasthoudend naar de vooraf gezamenlijk vastgestelde doelen toe.

Pieter is gespecialiseerd in het insolventierecht. Zijn insolventiepraktijk beslaat alle aspecten van dit rechtsgebied. Enerzijds werkt hij als curator en bewindvoerder. Anderzijds staat hij ondernemers, bestuurders en financiële instellingen bij in geval van financiële moeilijkheden of bij een faillissement. Hij adviseert onder meer over herstructureringen, (her-)financiering en continuïteitsvraagstukken. Vanwege de veelzijdigheid van het insolventierecht procedeert Pieter over allerlei zaken die daarbij ontstaan. Daarbij valt onder meer te denken aan aansprakelijkheidskwesties, verrekeningsvraagstukken en incasso's.

Pieter voltooide met succes de Grotius-opleidingen Financiering en Zekerheden, Insolventierecht en de vervolgopleiding Financiële Economie voor curatoren. Hij is lid van de Vereniging Insolventie Advocaten Insolad.
Pieter spreekt vloeiend Duits en is lid van de sectie deutsche Beratung.


Pieter Scholtes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
    • Faillissement
    • Surseance van betaling
    • WSNP

Deze registratie verplicht Pieter elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Expertises

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring