Rick Jongen

Advocaat

Rick Jongen

Advocaat

Mr. Rick Jongen opereert als specialist in vastgoedrecht en bestuursrecht veelvuldig op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht. Zowel aan de kant van instellingen, burgers en bedrijven, als aan de kant van de overheid adviseert en procedeert hij over geschillen in het publieke domein en daarbuiten.

 

Oplossingsgericht

Rick is een bevlogen advocaat met een laagdrempelige, persoonlijke benadering. Tegelijkertijd is hij kritisch: hij neemt niet zomaar alles aan. Hij is analytisch en komt snel tot de kern van een zaak. Zijn doel is het bieden van een oplossing: die kan juridisch, maar ook praktisch zijn.

Specialisaties

Rick werkt veel op het gebied van het bestuursrecht. Zijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving), overheidsaansprakelijkheid (planschade, nadeelcompensatie) en subsidies. Burgers en bedrijven die het niet eens zijn met besluiten zijn bij hem in goede handen voor bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast begeleidt hij ook namens de overheid procedures en is dan als haar belangenbehartiger in de rechtbank te vinden.

Ook heeft Rick veel ervaring op het gebied van openbaarheid van bestuur en de Wob. Op 1 mei 2022 treedt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van de Wob, de Wet open overheid (Woo) in werking.

Eén van Rick’s expertisegebieden is de privaatrechtelijke kant van het vastgoedrecht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aan- en verkoop van onroerend goed. Rick adviseert bij de totstandkoming van koopovereenkomsten en overziet daarbij zowel de privaatrechtelijke als omgevingsrechtelijke aspecten. Ook het huurrecht en bouwrecht hebben zijn aandacht.

Rick ondersteunt overheden regelmatig bij het inrichten en onderhouden van overheidsdeelnemingen, waarbij hij zich vooral richt op de publiekrechtelijke kant van de deelneming: welke bevoegdheden heeft de overheid en in hoeverre kunnen deze worden overgedragen of gemandateerd?

Rick studeerde in 2014 cum laude af aan Maastricht University in de richtingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht. Voordat hij in de advocatuur terechtkwam deed hij de nodige praktijkervaring op bij de rechtbank en een grote rechtsbijstandsverzekeraar.

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht

*Deze registraties verplichten Rick elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.