Rob Lemmens

Partner

Rob Lemmens

Partner

Mr. drs. Rob Lemmens is een ervaren advocaat die in alle situaties het hoofd koel weet te houden. Als advocaat én universitair afgestudeerd bedrijfseconoom denkt hij zowel juridisch als economisch met de ondernemer mee. Rob is analytisch en servicegericht. Hij hakt knopen door. Is praktisch en kordaat, zonder onnodige franje.

Rob’s specialisatiegebieden zijn insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances. Ook adviseert hij (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Met grote regelmaat begeleidt hij fusies en overnames en adviseert hij in ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals (internationale) commerciële contracten.

Ik ben een man van de inhoud en ga doordacht en weloverwogen te werk. Scherp wanneer het moet, maar altijd met respect voor de ander.

Specialisaties

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht
  • Financiering & zekerheden
  • Internationaal contractenrecht
  • Grotius-opleiding Insolventierecht (cum laude)
  • Lid van de Vereniging Insolventie Advocaten Insolad
  • Insolventierecht

*Deze registraties verplichten Rob elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.