Sylvana Vijn

Advocaat

Sylvana Vijn

Advocaat

Mr. Sylvana Vijn is een leergierige, intrinsiek gemotiveerde advocaat met een sterk analytisch vermogen. Ze is resultaatgericht en pragmatisch, pakt zaken systematisch aan en stelt de juiste vragen om relevante feiten en gegevens op tafel te krijgen.

Sylvana is met name werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht. Daarnaast is zij actief op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht, het contractenrecht en staat zij de curatoren van Thuis Partners bij in de afwikkeling van faillissementen.

Sylvana heeft haar bachelor Nederlands recht en master Handels- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht behaald. Tijdens haar studie heeft Sylvana juridische ervaring opgedaan als medewerker van een studenten rechtsbureau en als buitengriffier bij de rechtbank Limburg. In 2015 is zij afgestudeerd, waarna zij bij Thuis Partners in dienst is getreden.

In 2021 heeft Sylvana de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht cum laude afgerond.

Specialisaties

Sylvana is specialist op het gebied van het ondernemingsrecht. In dat kader adviseert zij ondernemers over het oprichten en ontbinden van rechtspersonen en alle aspecten die daarbij komen kijken: (bestuurders)aansprakelijkheid, governance, fusies en splitsingen. Ze heeft veel ervaring met het opstellen van overeenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten, en interne besluiten, zoals besluiten tot wijziging van statuten.

Daarnaast houdt Sylvana zich bezig met auteursrecht (inclusief portretrecht), merkenrecht en handelsnaamrecht. Op deze gebieden adviseert Sylvana onder andere over schendingen op het auteursrecht en het registreren van namen of logo’s. Ook stelt zij licentieovereenkomsten en aktes tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten op.

Cliënten die te maken krijgen met een verbintenisrechtelijk geschil, bijvoorbeeld over de nakoming van overeenkomsten of over de uitleg van in een overeenkomst opgenomen afspraken, kunnen een beroep doen op de expertise van Sylvana op het gebied van contractenrecht.

Postdoctorale opleidingen 

  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Onderwijs/gastcolleges 

  • Postdoctorale Opleiding tot Registeraccountant (MURA) Maastricht University
  • Intellectueel eigendomsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

*Deze registratie verplicht de ingeschrevene om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.