Xiomara-Heymann-1
 
NL / EN / DE

“Ik ben een Limburgse met Caribische ‘roots’. Nuchterheid combineer ik met enthousiasme en interesse in de ander. Dat is ook belangrijk in mijn werk: de cliënt op zijn gemak stellen en luisteren naar zijn verhaal om tot de kern te komen.”

Xiomara Heymann

Xiomara Heymann is voor cliënten een gesprekspartner met een groot inlevingsvermogen. Zij is service- en oplossingsgericht. Haar werkwijze kenmerkt zich door een logische, stapsgewijze aanpak. Met als resultaat: een duidelijk en praktisch toepasbaar advies. In geval van een conflict zal zij een pragmatische oplossing nastreven als dit in het belang is van de cliënt, maar een gerechtelijke procedure schuwt zij niet.

Xiomara is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers staat zij bij in alle mogelijke vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht. U kunt bij haar terecht voor het opstellen en beoordelen van diverse soorten arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken en gedragscodes, advisering over verwikkelingen tijdens het dienstverband zoals reorganisatie, ziekte en re-integratie, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Ook bij beëindiging van de arbeidsrelatie – in goed onderling overleg of via een gerechtelijke procedure – staat zij u met raad en daad terzijde. Verder maakt ook het collectieve arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht deel uit van haar praktijk. Naast het arbeidsrecht houdt Xiomara zich bezig met het (internationale) handelsrecht: het opstellen en beoordelen van (internationale) contracten en algemene voorwaarden.

Xiomara heeft met succes de postacademische leergang Tilburg Maastricht Arbeidsrecht afgerond. Ze is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en is secretaris van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL).


Xiomara Heymann heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
    • Collectief ontslag
    • Internationaal arbeidsrecht
    • Medezeggenschap
  • Transport- en handelsrecht

Deze registratie verplicht Xiomara elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring