Mr. Yvonne Dortant is een advocate die veel interesse heeft in de persoon of onderneming achter de zaak. Achtergrondkennis is voor haar belangrijk om het beste resultaat voor haar cliënten te kunnen bereiken. Ze is analytisch sterk, heeft een realistische kijk op zaken en houdt zicht op alle belangen en risico’s. Yvonne bekijkt de zaak graag mét u, niet vóór u. Daarbij hecht ze veel waarde aan het vertalen van de juridische wereld naar een voor de cliënt begrijpelijke omgeving.

Yvonne is met name actief op het gebied van het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het gezondheidsrecht. Wat zij binnen deze rechtsgebieden voor u kan betekenen, leest u hieronder.

Ze studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Tilburg waar ze twee masters volgde: privaatrecht en arbeidsrecht. Na haar studie heeft zij bij een juridisch advieskantoor zelfstandig een algemene praktijk gevoerd. Tevens is zij enige tijd werkzaam geweest als bedrijfsjurist voor een revalidatiekliniek alvorens zij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur. Sinds 2018 is zij werkzaam bij Thuis Partners.

Yvonne Dortant

Advocaat

‘Ik bijt me vast in een zaak om optimaal resultaat te bereiken. Met oog voor alle belangen van mijn cliënt en heldere communicatie.’

Specialisaties

Yvonne adviseert en procedeert (waar nodig) in arbeidsgeschillen, ontslagkwesties, aansprakelijkheidszaken, arbeidsvoorwaarden, re-integratie van zieke werknemers en contractsbepalingen. De relatie tussen arbeidsrecht, contractbepalingen en aansprakelijkheden heeft haar bijzondere interesse.   

Ondernemingen kunnen bij Yvonne terecht voor al hun vragen op het gebied van het arbeidsrecht. Vanuit een adviserende rol zorgt zij voor uitleg over wettelijke kaders en toepassing van Cao-bepalingen binnen de onderneming, maar ook hoe in individuele gevallen op situaties gereageerd kan worden. Uitgangspunt is dat heldere communicatie en het vroeg inschakelen van expertise in veel gevallen geschillen kan voorkomen.  

Als aanvulling op het arbeidsrecht heeft Yvonne zich toegelegd op het sociaal zekerheidsrecht. Vanuit deze expertise adviseert, begeleidt en ondersteunt zij ondernemingen in kwesties met betrekking tot sociale uitkeringen van hun werknemers waarin zij betrokken zijn (bijvoorbeeld als eigenrisicodrager) 

Door haar ervaring als bedrijfsjurist in de gezondheidszorg kan Yvonne u perfect adviseren en begeleiden op het gebied van het gezondheidsrecht. Bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, bij vragen over zorginkoop of vergoeding van declaraties, en met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. Dankzij haar kennis van het arbeidsrecht is zij ook een ideale adviseur voor gezondheidsrechtelijke organisaties als het gaat om arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Yvonne studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Tilburg in de richtingen privaatrecht en arbeidsrecht. Naast haar werk als advocate is Yvonne secretaris van de Stichting Jonge Balie Evenement Limburg en is zij actief in het lokale verenigingsleven.

  • Arbeidsrecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht

*Deze registratie verplicht Yvonne elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.