update corona steunregelingen

29 juli, 2020

1 Inleiding

Per 1 juli 2020 is een groot gedeelte van de Nederlandse coronamaatregelen versoepeld. Ondernemers hebben hierdoor (een klein beetje) meer lucht. Daarbij helpt dat ondernemers inmiddels aanspraak kunnen maken op diverse (financiële) steunregelingen en hulppakketten van de overheid en van de banken die de druk op het bedrijfsleven tijdens deze coronacrisis moeten verlagen.

Maakt u al gebruik van alle steunregelingen waar uw bedrijf voor in aanmerking komt?

In dit artikel treft u een overzicht aan van alle actuele steunregelingen per eind juli 2020 en wijzen wij u op een aantal handige tools om na te gaan of u inderdaad optimaal gebruik maakt van alle steunregelingen.

2 Overzicht steunregelingen

Onderstaand een overzicht van de actuele steunregelingen gesorteerd naar categorie.

Overigens hebben wij voor uw gemak bij iedere steunregeling naast de gangbare afkorting nog een keer de volledige naam van de betreffende regeling uitgeschreven. Dat biedt doorgaans meteen meer duidelijkheid omtrent de inhoud.

Financiële tegemoetkoming

 • NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid): tegemoetkoming in loonkosten
 • Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers): inkomensondersteuning en leningen voor zelfstandigen
 • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb): maximaal € 50.000 ,- per 4 maanden, opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
 • TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten): maandelijkse tegemoetkoming voor flexwerkers
 • KKC (Kleine Kredieten Corona): Garantieregeling voor kleine kredieten
 • BMKB-C (Verruiming Borgstelling MKB-kredieten Corona): meer en sneller lenen bij banken
 • GO-C (Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering Corona): coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen
 • Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen
 • Banken: uitstel op aflossen leningen
 • Qredits: rentekorting op microkredieten
 • GF (Groeifaciliteit): een jaar later uitgefaseerd
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen: COL (Corona-Overbruggingslening): voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
 • Invest-NL: TOPSS (Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups)
 • Uitstel van betaling voor startup en scale-up Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) leningen
 • SEED Capital-regeling: hoger budget voor verkrijgen risicokapitaal startups
 • Corona-overbruggingskrediet
 • Betalingsuitstel
 • Verlagen van voorlopige aanslagen
 • Loonheffingsregelingen
 • Verlaging gebruikelijk loon
 • Coronareserve voor vennootschapsbelasting
 • Tijdelijke verruiming werkkostenregeling
 • Urencriterium versoepeld voor ondernemers met eenmanszak, vof of maatschap
 • Deblokkeren g-rekening
 • Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd
 • betaalpauze hypotheek
 • Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
 • Btw-regelingen
 • Uitstel voor grootverbruikers energie

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Daarnaast gelden er nog een aantal sector- en branchespecifieke regelingen en bepaalde steun-/herstelfondsen.

3 Handige tools

U kunt natuurlijk per steunregeling controleren of deze op uw bedrijf van toepassing is. Dat kan echter ook handiger.

De Kamer van Koophandel heeft op haar website een zogenaamde regelingencheck gelanceerd. Na het invullen van een korte vragenlijst ontvangt u een uitslag met een overzicht van de maatregelen waarvoor uw bedrijf wellicht in aanmerking komt:

https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer

Een tweede uiterst handige tool is de Corona-calculator, ontwikkeld door VNO-NCW en MKB-Nederland.

https://www.coronacalculator.nl/

Met deze tool kunt u niet alleen zien voor welke steunmaatregelingen uw bedrijf in aanmerking komt, maar kunt u meteen berekenen wat de impact van de regeling op uw organisatie en cashflow is.

4 Looptijd steunregelingen

Bijna alle bovenstaand genoemde steunregelingen vallen in het zogenaamde noodpakket 2.0. Deze maatregelen hebben een looptijd tot 1 oktober 2020. Dit betekent voor veel ondernemingen dat zij tot die tijd een adempauze hebben.

Op dit moment wordt nog volop onderzocht of verder overheidssteun na 1 oktober 2020 mogelijk is, onder welke voorwaarden en voor welke sectoren dit zal gelden.

Voor bedrijven is het echter belangrijk om tot die tijd niet stil te zitten en – ondanks de grote onzekerheid op dit moment – reeds nu te kijken naar de mogelijke economische en financiële situatie na 1 oktober. Wat is haalbaar en wat niet? Kan en dient er gereorganiseerd te worden? Welke aanvullende of alternatieve financiering is nodig en mogelijk? Is een fusie of overnametraject wellicht een interessant scenario? En uiteraard: hoe moet dit allemaal juridisch vormgegeven worden?
De advocaten van Thuis Partners denken graag met u mee omtrent de mogelijkheden en ondersteunen u vervolgens graag bij de uitvoering.

Deze bijdrage werd geschreven door mr. Britta Zeschmann, sectie Onderneming en Insolventie. (bzeschmann@thuispartners.nl)

 

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen