Sector | Zorg

Onze specialisten gezondheidsrecht loodsen u door het woud van regels.

Wij zijn Thuis in uw sector.

Goede zorg verlenen is uw focus. De zorgomgeving wordt echter steeds complexer met steeds meer wetgeving. Heeft u – als zorgondernemer, zorginstelling of beroepsbeoefenaar – juridische expertise nodig rondom een gezondheidsrechtelijk thema?

Onze specialisten gezondheidsrecht loodsen u door het woud van regels. Ze helpen u met al uw vragen rond arbeidsrecht, beroepsgeheim, governance, medisch tuchtrecht, vastgoed en zorginkoop.