Sector | Overheid

Adviseur & sparringpartner van de overheid.

Wij zijn Thuis in uw sector.

Overheden zijn overal in het maatschappelijke verkeer aanwezig en aanjagers van heel wat projecten. Wij begeleiden overheden op tal van terreinen: bij financieringen en aanbestedingen, bij de realisatie van infrastructurele projecten, bij problematiek rond gemeenschappelijke regelingen,

bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en bij het beheer van vastgoedportefeuilles. De specifieke informatievoorziening, aansprakelijkheidsrisico’s en governance waarmee ze te maken hebben, zijn voor ons bekend terrein.