Expertisegebied | Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

Thuis in aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht.

Iedereen die wordt geconfronteerd met schade wil weten of de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding betaalt. Of het nou gaat om een aanrijding met een andere automobilist of een leverancier die een gebrekkige prestatie levert. Als de schade niet verzekerd blijkt te zijn, dan rijst de vraag wie eventueel voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld. Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht zijn dus rechtsgebieden die nauw samenhangen. Een advocaat aansprakelijkheidsrecht is doorgaans ook goed bekend met het verzekeringsrecht. 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Het doorspitten van de verzekeringspolis en de verzekeringsvoorwaarden is voor een niet-jurist bijna niet te doen. Zelfs voor een ervaren advocaat verzekeringsrecht is het een hele klus. Tóch is het zinvol, als u schade hebt geleden, om te laten beoordelen of schade onder de dekking valt en of wordt voldaan aan de grondslagen van het verzekeringsrecht. Als dat het geval is, dan kan uw advocaat de verzekeringsmaatschappij er meteen op wijzen dat de schade moet worden vergoed. Ook als de verzekeraar de schade aanvankelijk heeft afgewezen. Uiteraard zijn er ook situaties waarin de verzekeraar terecht de schade afwijst. Dan moet worden nagegaan of een andere partij wellicht aansprakelijk is. 

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid. Zo zijn ouders wettelijk aansprakelijk voor schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken als die ‘het oordeel des onderscheids’ nog niet hebben bereikt. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade. Tenzij aansprakelijkheid zou hebben ontbroken als hij de gedraging van het dier in zijn macht zou hebben gehad. De bezitter van een opstal (zoals een huis) is risicoaansprakelijk (behoudens een specifieke uitzondering) voor schade die wordt veroorzaakt doordat de opstal gebrekkig is. De persoon die moedwillig spullen van een ander beschadigt, is schuldaansprakelijk voor de toegebrachte schade.  

In contracten of algemene voorwaarden voor de levering van goederen of diensten wordt vaak een (gedeeltelijke) uitsluiting van aansprakelijkheid bedongen. Dit noemen we exoneratie. Wie zo’n bepaling in een overeenkomst klakkeloos accepteert, kan dus (deels) met lege handen komen te staan als de beschreven situatie zich voordoet. Dan is de partij die de exoneratie heeft bedongen niet gehouden tot vergoeding van schade, of hoeft maar een beperkt deel daarvan te vergoeden. Bij belangrijke contracten is het raadzaam dat een advocaat aansprakelijkheidsrecht checkt of de aansprakelijkheid niet contractueel wordt uitgehold. 

'If there's one thing that's certain in business, it's uncertainty.'

- Stephen Covey, Amerikaans zelf-help auteur 1932-2012

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen