Samenwerking met UM (ICGI)

Institute for Corporate Law, Governance, and Innovation Policies

Het Institute for Corporate Law, Governance, and Innovation Policies (ICGI) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de rechtenfaculteit van Maastricht University (MU). Vanaf de oprichting in 2009 is Thuis Partners (TP) partner van het ICGI.

Het ICGI is actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding, coaching, training en wetenschappelijke promoties. Het speelveld betreft de rechtspersoon en de daarop betrekking hebbende (internationale) wet- en regelgeving in een voortdurend veranderende juridisch-maatschappelijke omgeving.

 

Associate programme

TP is verbonden aan het ICGI associate programme waarin kennisdeling centraal staat. Onze praktijkkennis en -ervaring wordt gecombineerd met de wetenschappelijke kennis en research van het ICGI. Oftewel: wetenschap en praktijk komen samen.

Door deze samenwerking is de kennis van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht van TP van hoog niveau en altijd up to date. Als cliënt profiteert u hier optimaal van, bij ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Bovendien kan het ICGI behulpzaam zijn als een legal opinion of betaalbaar wetenschappelijk onderzoek wenselijk is.

 

Partner van studenten

TP verzorgt daarnaast masterclasses voor studenten die het programma van het ICGI volgen. Bij deze opleiding staat de combinatie van juridische kennis en vaardigheden centraal. Zo komen bijvoorbeeld de onderwerpen ‘geschillen in de onderneming’ en ‘onderneming en aansprakelijkheid’ via interactieve casusposities aan bod. Verder worden de studenten begeleid bij een fictieve rechtszaak, waarbij de procesvoering volledig in handen van de studenten is.

We hechten veel belang aan de ondersteuning van en het contact met MU, haar medewerkers en studenten. Kennisdeling en het enthousiasme en de gedrevenheid van de studenten houden ons scherp.