Geluidsopnames door de patiënt: een goede ontwikkeling?

21 september, 2016

Het is niet ondenkbaar dat een patiënt, zeker bij een emotioneel beladen gesprek, niet alle informatie direct weet op te nemen. In een dergelijke situatie kan het volgens de Minister helpen als een patiënt een geluidsopname maakt. De Minister geeft wel aan dat ten aanzien van een dergelijke geluidsopname een aantal regels gelden:

  • De opname mag alleen voor eigen gebruik zijn;
  • De opname mag niet worden verspreid, althans in geval van verspreiding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Daarnaast vindt de Minister het aanbevelenswaardig dat vooraf toestemming van de arts wordt verkregen, hoewel dat niet verplicht is. Mocht de arts evenwel weigeren, dan is de arts volgens Schippers verplicht om de informatie (desgevraagd) schriftelijk mee te geven.

Medisch specialisten zijn blijkens een enquête van KRO/NCRV Radio 1 verdeeld over de voor- en nadelen van de geluidsopname van het gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer. Het meegeven van voorlichtingsmateriaal, het geven van een samenvatting aan het einde van het gesprek of het meenemen van iemand naar het gesprek wordt veelvuldig door de artsen als alternatief aangevoerd. De artsen geven aan ongerust te zijn over de ontwikkelingen. Zij twijfelen of opnames meer duidelijkheid aan de patiënt zullen bieden. Ook vragen zij zich af of- en in hoeverre dergelijke (heimelijke) opnamen in een (tuchtrechtelijke) procedure kunnen worden gebruikt (zie bijv. de beslissing in de zaak met als kenmerk ECLI:NL:TGZCTG:2016:37 en de beslissing in de zaak met als kenmerk ECLI:NL:TGZCTG:2016:84). De behoefte aan duidelijke richtlijnen omtrent zowel het opnemen als het eventueel verspreiden is groot.

De KNMG en de Federatie Medisch Specialisten hebben in juni jl. derhalve aangekondigd om in meer duidelijkheid te gaan voorzien. Zij zijn voornemens om een handreiking op te stellen omtrent hoe de arts met verzoeken tot (geluids)opname dient om te gaan.

Tot er een handreiking verschijnt, zult u het met de meest recente KNMG-richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens (september 2016) moeten doen. Deze richtlijn is in vergelijking met haar voorganger uit 2010 op het punt van (geluids)opnamen door de patiënt uitgebreid. Net als haar voorganger brengt de KNMG-richtlijn tot uitdrukking dat patiënten (gevraagd en ongevraagd) geluidsopnamen maken. De huisregels van een instelling kunnen bepalingen bevatten die het maken van opnamen verbieden of beperken. Voorts getuigt het volgens de richtlijn van fatsoen om de arts vooraf op de hoogte te stellen van de opname (nieuw). Dit betreft echter geen juridische plicht (idem nieuw). Ook heimelijke gemaakte opnamen kunnen volgens de richtlijn onder omstandigheden als bewijsmiddel in een juridische procedure gelden. Hiermee is de eerder in dit stuk aangehaalde jurisprudentie aldus in de richtlijn opgenomen. De arts wordt sterk op het hart gedrukt zich hiervan bewust te zijn. De arts dient zich derhalve altijd zorgvuldig uit te laten in aanwezigheid van patiënt en zijn naasten en zijn informatieplicht uiterst serieus te nemen. Bij Thuis & Partners houden we de ontwikkelingen omtrent de te verschijnen handreiking uiteraard voor u in de gaten.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Christiaan Riemens (criemens@thuispartners.nl).

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen