Institutionele beleggers in actie voor genderdiversiteit in de board

23 oktober, 2018

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn in actie gekomen voor genderdiversiteit in de board. Deze institutionele beleggers zijn er namelijk sterk van overtuigd dat een diverse board betere en degelijkere besluiten neemt en beter in staat is de ondernemingskansen en risico’s te beoordelen. Verder zijn zij van mening dat van een diverse board een voorbeeldfunctie uitgaat om divers talent voor de onderneming aan te trekken. Vandaar dat zij op 11 oktober 2018 aan alle beursgenoteerde bedrijven een brief hebben gestuurd.

Slechts zeven beursgenoteerde bedrijven ontvingen van Eumedion een aanmoedigingsbrief. Daarin spraken de institutionele beleggers hun waardering uit voor het leiderschap van deze ondernemingen, omdat zij voldoen aan de wettelijk verankerde evenwichtige zetelverdeling. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat board diversiteit in de komende jaren een aandachtspunt blijft. Deze ondernemingen kunnen op de steun van de institutionele beleggers rekenen.

Alle andere beursgenoteerde bedrijven ontvingen van Eumedion een actiebrief. Daarin roepen de institutionele beleggers deze ondernemingen op om actie te ondernemen om te komen tot gender diversiteit. Aan deze ondernemingen wordt in overweging gegeven om de genderdiversiteit onderdeel te laten uitmaken van de werving- en selectieprocedure en om concrete maatregelen te nemen om een divers spectrum van kandidaten aan te trekken. Vriendelijk worden deze ondernemingen aangemoedigd om een vastgesteld diversiteitsbeleid te publiceren. Het wordt minder vrijblijvend, nu de institutionele beleggers in de brief de verwachting uitspreken dat deze ondernemingen in het volgende jaarverslag de strategie om te komen tot genderdiversiteitdoelstellingen openbaar maken, de voortgang daarvan rapporteren én concreet maken welke aanvullende maatregelen zijn of worden genomen om die doelstellingen te behalen. Deze ondernemingen kunnen bij de volgende jaarvergadering (mei 2019) dus op kritiek en weerstand van de institutionele beleggers rekenen indien de diversiteitsagenda dan nog niet op orde is. Kortom, voor deze ondernemingen is er werk aan de winkel om te komen tot een behoorlijk diversiteitsbeleid én de uitvoering daarvan.

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen