Nico van der Peet

Partner

Nico van der Peet

Partner

Nico van der Peet is een gedreven advocaat die graag voor anderen klaarstaat. Zijn kracht ligt in het oplossen én voorkomen van geschillen. Daarbij toont hij initiatief, houdt hij overzicht en heeft hij oog voor de niet-juridische oplossing. Hij doorziet complexe materie snel en maakt deze begrijpelijk.

Een doel zonder plan is niet meer dan een wens.

- Antoine de Saint-Exupéry, Frans auteur

Specialisaties

Nico is specialist ondernemingsrecht. Dat elke onderneming continu in beweging is, maakt dit rechtsgebied voor hem dynamisch en interessant. Bij tal van ondernemingsbeslissingen met juridische gevolgen wordt hij ingeschakeld. Bijvoorbeeld als een aandeelhouder toe- of uittreedt. Als een samenwerking wordt aangegaan of verbroken. Of als bedrijfsonderdelen worden afgestoten of juist aangetrokken. Nico kent de weg om deze keuzes succesvol uit te voeren.

Als het speelveld – opeens – verandert, staat Nico de onderneming of de ondernemer bij. Bijvoorbeeld als wet- en regelgeving wijzigt, als een belangrijke leverancier dwarsligt of als fraude in de organisatie blijkt te zijn gepleegd.

Nico begrijpt dat ondernemers een gezonde mate van risk appetite hebben. Zonder risico immers geen rendement. Hij adviseert hoe je die risico’s beheersbaar houdt en aansprakelijkheid voorkomt. Daarnaast is Nico deskundig op het gebied van aansprakelijkheid van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Ook beroepsaansprakelijkheid en (complexe) incasso’s behoren tot zijn werkterrein.

Nico staat aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij en procedeert over aansprakelijkheidskwesties en conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Hij heeft veel ervaring met aandeelhoudersgeschillen en de rechtsgeldigheid van besluitvorming en beëindiging van samenwerkingen.

Postdoctorale opleidingen 

 • Grotius-specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2010
 • Nederlands recht, Maastricht University, 2004

Lidmaatschappen  

Onderwijs/gastcolleges 

 • Nederlands
 • Engels
 • Arbitrage
 • Beslag- en executierecht
 • Litigation
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
 • Agentuur en distributie

Deze registratie verplicht Nico elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.