Expertisegebied | Startup & scale up

Thuis in startup & scale up.

De startup scene kent een dynamiek die erg bij ons past. Wij denken graag mee met mensen met vernieuwende ideeën en ondernemerschap. Dat vinden we zelf ook inspirerend. Uit juridische oogpunt is er heel wat om over méé te denken: Hoe wordt de samenwerking met de investeerders opgetuigd? Hoe bescherm ik intellectuele eigendom op de juiste wijze? Hoe formuleer ik het eerste belangrijke contract? Bij Thuis Partners hebben we er veelvuldig mee te maken. 

Een scale-up loopt weer tegen andere vragen aan. Regelmatig begeleiden wij nieuwe kapitaalrondes en zorgen we ervoor dat de ‘juridische backoffice’ op orde is en aansluit bij de groei. Ook kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de professionaliseringsslag die op dat moment vaak nodig is.  

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van belang de juridisch kant van uw onderneming zo goed mogelijk op orde te hebben. Kies de samenwerkingsvorm of rechtsvorm die het best past bij uw idee. Bescherm uw idee met gepaste intellectuele eigendomsrechten. Zorg voor de juiste commerciële contracten met algemene voorwaarden om uw rechten veilig te stellen en risico’s te beperken. Voorkom problemen met het schenden van persoonsgegevens (AVG) door een goed privacybeleid. Waar u ook tegenaan loopt: Thuis Partners voorziet u van laagdrempelige juridische bijstand.

Een service die wij (tegen sterk gereduceerd tarief) bieden voor starters is de juridische quick scan van het businessplan. Dat werkt als volgt. Wij ontvangen uw concept businessplan en bestuderen dat (uiteraard geldt onze geheimhouding). In de hierop volgende bespreking licht u uw plannen toe.  Daarna geven wij u een overzicht van wat juridisch relevant is bij het businessplan en verstrekken waar mogelijk relevante modellen. Uiteraard geeft het blijk van professionaliteit richting andere betrokkenen als goed over de juridische aspecten van het businessplan is nagedacht. 

Startups en scaleups vergen kapitaal. Doorgaans dient u dit extern aan te trekken. Diverse financieringsvormen zijn daarbij mogelijk: financiering via aandelen middels private equity en/of financiering via een business angel, (bancaire) leningen, (overheids)subsidies of crowdfunding. De overheid heeft diverse financiële regelingen (zoals subsidies, kredieten en leningen) die specifiek voor startups en scaleups toegankelijk zijn. Het is belangrijk om de financieringsvorm te kiezen die past bij de fase waarin uw onderneming zich bevindt en deze onder de juiste voorwaarden aan te gaan. Bijstand door een gespecialiseerde advocaat op het gebied van financiering en zekerheden is dan een groot voordeel. 

‘Een klassieker is een innovatie die lang meegaat.’

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen