Robert Janssen

Partner

Robert Janssen

Partner

Mr. Robert Janssen is gespecialiseerd in bouwrecht, gezondheidsrecht en huurrecht woonruimte/bedrijfsruimte. Hij adviseert architecten, ondernemingen, woningcorporaties en instellingen. Naast een adviespraktijk heeft hij ook een procespraktijk bij zowel de overheidsrechter als de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Met zijn dertig jaar ervaring in de advocatuur wordt hij gezien als een autoriteit op de genoemde expertisegebieden.

 

Zakelijke vriendschap

Robert is een advocaat die veel waarde hecht aan goede zakelijke banden. Hij verdiept zich nauwgezet in zijn cliënten, in hun business én in de problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Hij begrijpt en spreekt hun taal. Daarnaast is Robert een echte pragmaticus. Hij zadelt een hulpzoekende cliënt niet op met méér vragen of grotere problemen. Integendeel, hij komt met concrete antwoorden en duidelijke oplossingen.

 

Maatschappelijk betrokken

Hij staat midden in de maatschappij, deelt zijn kennis en ervaring met veel passie, ook buiten de zakelijke dienstverlening. Robert was commissaris bij een woningcorporatie en is lid van de Raad van Toezicht van poppodium De Nor in Heerlen. Ook is hij voorzitter van de klachtencommissie van een zorginstelling en is hij jarenlang lid geweest van de medezeggenschapsraad van een basisschool.

Specialisaties

Robert is gefascineerd door stenen. Hij ondersteunt met veel inzet de diverse participanten in het bouwproces. Zo begeleidt hij architecten en raadgevend ingenieurs bij het opstellen van overeenkomsten, om risico’s en aansprakelijkheden zo veel mogelijk te beperken. Hij staat met grote regelmaat aannemers bij, zowel in de contractuele fase als bij een onverhooptegerechtelijke procedure. Robert geniet ervan een bijdrage te kunnen leveren aan de stedelijke ontwikkeling van zijn leef- en werkomgeving. 

Als een onroerende zaak door een eigenaar of belegger regen betaling in gebruik wordt gegeven aan een gebruiker, dan komt het huurrecht om de hoek kijken. Een interessant maar ingewikkeld rechtsgebied. Het huurrecht kent tal van beschermingsregels waarvan men niet mag afwijken. Robert leidt zijn cliënten graag door het woud van deze regels. Bij overlastsituaties neemt hij zijn cliënten bij de hand om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Robert is voorzitter van de sectie Gezondheidsrecht binnen Thuis Partners. Samen met zijn sectiegenoten adviseert hij zorginstellingen met betrekking tot de specifieke problematieken waarmee de zorg wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld financieringsvraagstukken (Wmo, Wlz), vastgoedvraagstukken (scheiden wonen en zorg), maar ook aanhardcore gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals de reikwijdte van het beroepsgeheim en hoe te handelen bij agressie tegen zorgverleners.   

Postdoctorale opleidingen 

 • VHA specialisatie-opleiding huurrecht woonruimte/bedrijfsruimte
 • VBR-A/IBR Privaatrechtelijk bouwrecht

Lidmaatschappen  

 • Vereniging voor Bouwrechtadvocaten
 • Vereniging van Vastgoedjuristen
 • Vereniging van Huurrechtadvocaten
 • Huurrecht
 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte
 • Vastgoedrecht
 • Bouwrecht
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden

*Deze registraties verplichten de ingeschrevene om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.