Een valkuil in het fiscale procesrecht

25 januari, 2022

 

In een uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Den Haag die bij de Hoge Raad in stand werd gelaten, komt een aspect in het fiscale procesrecht naar voren dat nogal onbekend is, maar in het overige bestuursrecht bekend staat onder de zogenoemde “Brummenleer”. 

Het verloop van de procedure:

De rechtbank heeft in de eerste uitspraak het beroep van belanghebbende gegrond verklaard en beslist dat de zaak teruggewezen moest worden naar (in dit geval) de heffingsambtenaar van de gemeente omdat de hoorzitting moest worden overgedaan. Maar de rechtbank besliste ook nog op een aantal andere door belanghebbende opgeworpen geschillen, ten nadele van die belanghebbende.

Nadat de hoorzitting had plaatsgevonden en belanghebbende weer in beroep kwam bij de rechtbank – de tweede uitspraak van de rechtbank – en in hoger beroep kwam bij het gerechtshof, heeft hij zich bij het hof ook beklaagd over de andere geschilpunten waarover de rechtbank in de eerste uitspraak had beslist.

Het hof beslist kort en goed dat de rechtbank in de eerste uitspraak definitieve oordelen heeft gegeven over de andere door belanghebbende opgeworpen geschillen en dat belanghebbende en de heffingsambtenaar daarvan niet in hoger beroep zijn gekomen. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand. Die oordelen in de eerste uitspraak van de rechtbank staan daarmee vast. Daar kan in het vervolg van de procedure niet meer op worden teruggekomen. Dus ook niet in de tweede keer voor de rechtbank.

Punt van aandacht:

Zodra een rechtbank of gerechtshof een beslissing heeft genomen tot terugwijzen en daarmee het beroep of hoger beroep gegrond heeft verklaard, moet de uitspraak zorgvuldig worden beoordeeld of er voor het overige definitieve beslissingen zijn genomen door de rechtbank of het gerechtshof. Is dat het geval en u bent het niet met die beslissingen eens, dan dient u tijdig hoger beroep respectievelijk cassatie in te stellen om te voorkomen dat deze oordelen definitief vast komen te staan.

De volledige uitspraken:

Uitspraak 1

Uitspraak 2

Soms staat het oordeel van een eerste uitspraak vast en kan er niet op worden teruggekomen: dit is de Brummenleer.

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen