Expertisegebied | Economisch & fiscaal strafrecht

Thuis in economisch & fiscaal strafrecht.

Als ondernemer dient u bij het drijven van uw onderneming aan tal van wettelijke regels en voorschriften te voldoen.

Bijvoorbeeld regels die betrekking hebben op:

  • bescherming van het milieu
  • veiligheid van voedsel en waren
  • arbeidsomstandigheden
  • transport
  • financieel verkeer
  • witwassen
  • belastingheffing

Bij een (mogelijke) overtreding van die regels wordt tegenwoordig steeds meer het bestuursstrafrecht (bestuurlijke boeten opgelegd door een bestuursorgaan) in stelling gebracht. Toch blijft het algemene strafrecht van toepassing, bijvoorbeeld bij faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. En ook het bijzonder strafrecht – met name de Wet op de economische delicten (WED) en voor fiscale overtredingen de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) – is bepalend voor de handhaving van normen.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Het grootste onderdeel van het Openbaar Ministerie is het functioneel parket. Dit onderdeel houdt zich specifiek bezig met ondernemingscriminaliteit, in het bijzonder milieuzaken, fiscale zaken en financiële zaken.  

Het bijzonder strafrecht onderscheidt zich van het gewone strafrecht. Bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), hebben méér bevoegdheden dan ‘gewone’ opsporingsambtenaren. 

Het bijzonder strafrecht gaat uit van een overtreding van een andere wettelijke bepaling, bijvoorbeeld een belastingwet of milieuwetgeving. De verdediging vergt dan ook een bijzondere aanpak. Enerzijds een toetsing of bijvoorbeeld de belastingwet is overtreden, anderzijds een toetsing of een specifieke strafrechtelijke norm is overtreden.  

Ondernemingen worden over het algemeen gedreven in de vorm van een rechtspersoon. Dat vergt een bijzondere aanpak nu een rechtspersoon ook een privésfeer kent, maar alleen maar kan handelen via natuurlijke personen. Die rechtspersoon kan strafrechtelijk worden vervolgd, maar het is ook mogelijk om bestuurders of feitelijk leidinggevenden van die rechtspersoon te vervolgen. 

Als uw onderneming betrokken raakt in een opsporingsonderzoek, dan is onmiddellijke bijstand van een ervaren advocaat noodzakelijk. Het is zaak om snel een verdedigingsstrategie samen te stellen. Adequaat reageren aan het begin van de strafrechtelijke vervolging geeft de onderneming een betere positie in het verdere verloop van de strafrechtelijke vervolging. Op deze manier ontwikkelen we een optimale verdediging. 

‘Niets is zeker in deze wereld, behalve dood en belastingen.’

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen