Expertisegebied | Erfrecht

Thuis in erfrecht.

Het aantal procedures over erfrechtelijke kwesties is de afgelopen jaren flink gestegen. Redenen hiervoor zijn onder meer de steeds ouder wordende bevolking en het gebruik van ingewikkelde testamenten als instrument voor estate planning. Maar ook door de toename van het aantal samengestelde gezinnen zijn erfrechtzaken veel complexer geworden Dit leidt niet alleen tot vragen, maar ook tot conflicten, vooral als er sprake is van verstoorde familieverhoudingen.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Ook het procesrecht dat van toepassing is op erfrechtzaken is ingewikkeld. Het wordt gekenmerkt door veel bijzonderheden en (korte) termijnen waarmee rekening gehouden moet worden om een gerechtelijke procedure tot een goed einde te brengen. Vaak zijn er meerdere verzoeken en vorderingen nodig om een nalatenschap volledig te kunnen afwikkelen.

Als u betrokken raakt bij een erfrechtelijk geschil, dan is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een ervaren advocaat met de juiste kennis. Een advocaat die niet alleen weet wanneer en hoe welke procedure moet worden gestart, maar ook één die u vertelt wanneer het beter is om een procedure achterwege te laten. Kortom: iemand die u begeleidt bij het zoeken naar de beste oplossing voor uw probleem. 

  • Onterving en legitieme portie
  • Uitleg en geldigheid van een testament of levenstestament
  • Vermoeden van financieel ouderenmisbruik
  • De rechten van de langstlevende versus die van de kinderen en stiefkinderen
  • Zoekgeraakt of zoekgemaakt vermogen en de boedelbeschrijving
  • Onenigheid over de verdeling van een nalatenschap
  • Discussie met de executeur over het verkrijgen van informatie
  • Schuldeisers en de verklaring van erfrecht
  • Wanneer is het zinvol of noodzakelijk een vereffenaar aan te stellen en hoe doe je dat

‘Mijn vader was van huis uit stinkend rijk. Ik daarentegen heb er keihard voor moeten erven.’

- Mark Uytterhoeven, Vlaams televisiepresentator

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen