Expertisegebied | Onderwijsrecht

Thuis in onderwijsrecht.

Het onderwijsrecht kent een veelheid aan wet- en regelgeving over de rechtspositie tussen leerling, docenten en de onderwijsinstelling. Onder meer de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de codes goed onderwijsbestuur PO en VO. De juiste weg vinden in de complexiteit van onderwijswetgeving vraagt om specialistische kennis en ervaring.

Ook heeft de sector onderwijs te maken met een bijzondere arbeidsrechtelijke verhouding. Na het invoeren van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vallen alle onderwijsmedewerkers onder het arbeidsrecht. Per onderwijscategorie gelden verschillende Cao’s, met elk hun specifieke regels rondom aanstelling en ontslag, rechtspositieregelingen en bijzondere uitkeringsaanspraken.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

We adviseren cliënten over uiteenlopende vraagstukken op het brede terrein van arbeidsverhoudingen binnen het onderwijs, vanaf het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Wij hebben veel ervaring met procedures bij de verschillende geschillencommissies.  

  • rechtspositionele vragen
  • individuele vertrekregelingen
  • positie bestuurder
  • medezeggenschap
  • huisvesting en bekostiging
  • good governance en integriteit
  • regels van het Vervangings- en Participatiefonds
  • toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
  • het recht van ouders op informatie over hun kinderen
  • organisatiewijzigingen, zoals fusie of sluiting van scholen

In het onderwijs zijn diverse governance-codes aan de orde. Thuis Partners is, onder meer via ons jaarlijkse evenement De dag van de Limburgse Commissaris, ons platform Werken als commissaris en onze samenwerking met de onderzoeksschool van Maastricht University Institute for Corporate Law, Governance en Innovation Policies, zeer actief op het terrein van (good) governance. Wij zijn dan ook graag sparringpartner voor uw Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of Raad van Toezichthouders als het gaat om vraagstukken en dilemma’s bij de toepassing van de governance-codes.

'Onderwijs is het paspoort voor de toekomst, want morgen behoort aan diegene die zich er vandaag op voorbereidt.'

- Malcolm X, Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger (1925 - 1965)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen