Met ondernemingsrecht en faillissementsrecht als specialismen ondersteunt mr. Dimitry Aertssen ondernemers bij elklife event van de onderneming: oprichting en financiering van start ups en joint-ventures, perikelen rond het aangaan en verbreken van contracten, aandeelhoudersconflicten en uitkoop van aandeelhouders, vraagstukken omtrent governance, fusies, overnames en overdrachten naar volgende generaties 

 

Aanpak

In de overlap van al deze expertisegebieden zit zijn kracht: Dimitry kan verschillende scenarios snel overzien en uitvoeren. Altijd staat uw strategisch en commercieel belang voorop. Dimitry’s focus is niet het probleem, maar de oplossing. Oplossingen bereikt hij door een mix van onderhandelen, het opbouwen van (procedurele) druk en juridische creativiteit. Hij schakelt razendsnel in complexe trajecten. Aimabel en met humor waar het kan. Op het scherpst van de snede als dat nodig is. 

 

Voorzitter van de maatschap

Als voorzitter van de maatschap Thuis Partners Advocaten (TPA) is Dimitry zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt van TPA. 

Dimitry Aertssen

Partner

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

- Horace Jackson Brown, Amerikaans auteur

Specialisaties

Meer dan vijftig aandeelhoudersconflicten binnen (familie)bedrijven wist Dimitry tot een goed einde te brengen. De structurele oplossing in dergelijke geschillen is doorgaans de uitkoop van één of meer van de aandeelhouders. Voor het creëren van een fair onderhandelingsklimaat is het opbouwen van druk met sommaties en procedures soms noodzakelijk.

Dimitry heeft niet alleen een scherpe pen, maar ook veel ervaring met enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer en procedures met betrekking tot de wettelijke geschillenregeling. Zo nodig worden deze procedures gestart, maar Dimitry weet ook wanneer hij moet doorschakelen naar succesvolle onderhandelingen.

Maatschappen komen in een aantal beroepsgroepen voor, bijvoorbeeld in de advocatuur, het notariaat, de accountancy en medische beroepen. Maatschapsconflicten zijn bij Dimitry in ervaren handen. Groot verschil met conflicten bij andere ondernemingen is dat maatschapscontracten veelal arbitrageclausules bevatten. Dimitry heeft veel ervaring met dergelijke arbitrages.

Bij de oprichting van een startup of joint ventures is de aandeelhoudersovereenkomst of participatieovereenkomst van groot belang. Dimitry is vaak betrokken bij de inrichting van de governance van grotere startups en joint ventures.

Dimitry heeft veel ervaring met aandeelhoudersconflicten, als curator en bij vraagstukken over bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast heeft hij eigen bestuurlijke ervaring als bestuurder en commissaris en grote kennis op het gebied van governancevraagstukken. Dat maakt hem tot een zeer geschikte sparringpartner in de board roam en een rots in de branding die overzicht en rust bewaart in crisissituaties.

Dimitry ondersteunt overheden en overheidsdeelnemingen veelvuldig bij het verzelfstandigen van activiteiten, het inrichten en onderhouden van de governance van de overheidsdeelneming en het liquideren en herstructureren van de overheidsdeelneming.

Dimitry begeleidt jaarlijks meerdere overnames. Zijn voorkeur ligt bij het begeleiden van ondernemers die aan het eind van een succesvolle carrière hun levenswerk willen te verkopen. Voor de ondernemer is dit once in a lifetime, voor Dimitry zijn dit soort overnametrajecten bekend terrein. Hij wéét welke emoties hierbij spelen. Tegelijkertijd heeft zijn expertise hier de meeste toegevoegde waarde. Hierdoor kan hij hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en weet hij de juiste risicoverdeling te realiseren. Al ligt Dimitry’s hart bij de overdracht van levenswerken, natuurlijk kunt bij elk soort overnametraject op zijn professionele begeleiding rekenen.

Dimitry heeft een persoonlijke interesse in architectuur en stedenbouw. In toenemende mate begeleidt hij, samen met advocaten van de sectie vastgoed, (financiering van) complexe vastgoedtransacties en herontwikkeling van vastgoed. Daarnaast houdt dit team zich bezig met sale and leaseback-constructies en herfinanciering van vastgoedportefeuilles.

Soms is een faillissement niet af te wenden, maar wanneer u als ondernemer – samen met uw financieel adviseurs – tijdig aan de bel trekt, is de onderneming met een herstructurering van schulden vaak nog te redden. Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingevoerd. Dimitry heeft hiermee de nodige ervaring: veel van zijn expertisegebieden komen hierin samen. Dimitry weet als geen ander deze trajecten tot een goed einde te brengen.

Op het vlak van ondernemingsrecht en faillissementsrecht werpt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid zijn schaduw vooruit. Verondersteld onbehoorlijk bestuur is immers de keerzijde van de good governance-medaille. Dimitry treedt veelvuldig op als curator. Vanuit zijn expertise heeft hij een scherpe kijk op de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid en weet hij deze tot de juiste proporties terug te brengen.

Dimitry woont al meer dan 20 jaar in België en kent hierdoor de Belgische cultuur zeer goed. Hij heeft veel gevoel bij de verschillen tussen de Belgische en Nederlandse cultuur en – nog belangrijker – de gevoeligheden daarbij. Die kunnen echte dealbreakers zijn en Dimitry weet die doorgaans zorgvuldig te ‘ontmijnen’ in onderhandelingstrajecten. Dimitry begeleidt Belgische ondernemers bij onder meer overnametrajecten, participaties, het optuigen van joint-ventures en de ontwikkeling van vastgoedprojecten in Nederland.

Postdoctorale opleidingen 

 • Grotius-opleiding Insolventierecht  
 • Financiële Economie voor curatoren  

Lidmaatschappen  

Onderwijs/gastcolleges 

 • Ondernemings- en insolventierecht rechtenfaculteit Maastricht University 
 • Accountantsopleiding (MURA) Maastricht University  
 • Premiumprogramma ICGI, Maastricht University 

 

 • Insolventierecht 
 • Faillissement 
 • Surséance van betaling 
 • Ondernemingsrecht 
 • Beroepsaansprakelijkheid 
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 
 • Fusies en overnames 
 • Vennootschappen 
 • Verenigingen en stichtingen 

*Deze registraties verplichten Dimitry volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten om elk jaar tien opleidingspunten te behalen op elk van de geregistreerde rechtsgebieden.