Expertisegebied | Aanbestedingsrecht

Thuis in aanbestedingsrecht.

Aanbestedingen komen voor in meerdere vormen: private aanbestedingen, nationale aanbestedingen, Europese aanbestedingen. In grensregio’s als Limburg hebben we ook nog te maken met eventueel grensoverschrijdende effecten.

Overheidsopdrachten boven een bepaalde drempelwaarde moeten worden aanbesteed. Dat is elke aanbestedende dienst verplicht. Zij moeten de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit naleven. Een private organisatie mag hiervoor kiezen.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Aanbestedingsrecht kent veel strenge formaliteiten. Voorwaarden waaraan de inschrijver moet voldoen, op straffe van verval van rechten. Eisen waaraan de inschrijving moet voldoen, op straffe van uitsluiting. Ook de (voorlopige) gunning moet aan bepaalde motiveringseisen voldoen. Een advocaat aanbestedingsrecht adviseert u over de beste wijze van inschrijven óf analyseert achteraf of aanvechten van een afwijzing in kort geding kans van slagen heeft.

Binnen het aanbestedingsrecht schikt men geen geschillen. Dat is inherent aan de vele formele eisen. Een inschrijving voldoet of niet. Het is dus alles of niets.

Elke inschrijving op een aanbesteding moet secuur gebeuren. Een inschrijving waarin per ongeluk een fout is gemaakt, of waarbij een bijlage is vergeten wordt ter zijde gelegd. Herstel van fouten is (bijna) niet toegestaan. Op TenderNed of in Negometrix kan soms een eerder of gewijzigd tijdstip voor sluiting worden voorgeschreven, dan in de leidraad. Let goed op het sluitingstijdstip, anders is de digitale kluis gesloten.

Staat iets onduidelijk in de leidraad? Verlangt de aanbestedende dienst een onmogelijke eis of een certificaat dat niet (tijdig) te verkrijgen is? Maak dan meteen bezwaar. Vraag opheldering in de Nota van Inlichtingen en verzoek om het laten vervallen van de onmogelijke eis. In bijna elke leidraad is opgenomen dat een inschrijver metéén moet klagen over onduidelijkheden of fouten. Gebeurt dat niet meteen, dan is sprake van verval van recht. Achteraf klagen kan niet meer. Ook niet bij de rechter.

Als de aanbestedende dienst alle inschrijvingen heeft beoordeeld, ontvangt de winnaar bericht van voorlopige gunning. Op dat moment gaat de Alcateltermijn van 20 dagen lopen. Inschrijvers die wél geldig hebben ingeschreven, maar niet hebben gewonnen, ontvangen ook bericht. In elke afwijzing moet de motivering staan waarom slechter is gescoord dan de winnaar. Het is mogelijk tijdens de (verlengde) Alcateltermijn aan de aanbestedende dienst nadere uitleg te vragen over de eigen score en puntentelling.

Niet eens met de ontvangen score? Zijn er signalen dat de winnaar een manipulatieve inschrijving heeft gedaan, met op onderdelen een irreële prijs? U kunt dan via een aanbestedingsspecialist (advocaat aanbestedingsrecht) een kort geding starten. Doe dat snel, binnen de Alcateltermijn. Het is mogelijk stopzetting van de aanbesteding en een verbod tot gunning aan de winnaar’ te eisen. 

Soms komen na een gelopen aanbesteding achteraf nog juridische argumenten naar boven. Ook nadat de aanbestedende dienst al een contract heeft gesloten met de winnaar. In dat geval zijn de mogelijkheden beperkt om in een bodemprocedure alsnog vernietiging van die overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Uw advocaat kan beoordelen wat de kansen zijn. 

‘Je moet de bal hebben om te schieten, en schieten om te scoren, maar dat is logisch’

- Johan Cruijff

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen