Expertisegebied | Familierecht

Thuis in familierecht.

De juridische afwikkeling van een echtscheiding, geregistreerd partnerschap of einde samenwoning vormt een belangrijk onderdeel van de sectie Familierecht. Mensen die op het punt staan hun huwelijk of relatie te beëindigen, komen voor een aantal ingrijpende beslissingen te staan. Beslissingen met verstrekkende gevolgen, zowel financieel als emotioneel. Een lastige combinatie, waardoor het echtscheidingsproces makkelijk kan ontsporen.

Deskundige begeleiding bij echtscheiding kan langslepende, kostbare procedures voorkomen. Dit kan zowel in de vorm van mediation als in een overlegmodel. Daarbij hebben partijen weliswaar elk hun eigen advocaat, maar spreken ze af om de uitgangspunten en spelregels van mediation te hanteren. Het resultaat: een snellere oplossing met meer mogelijkheden tot inbreng van partijen en minder emotionele belasting.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Is er recht op co-ouderschap, wat moeten we in een ouderschapsplan regelen, op welke toeslagen kan ik als alleenstaande ouder aanspraak maken? Moeten bij een gemeenschap van goederen alle bezittingen 50/50 worden verdeeld of zijn daarop ook uitzonderingen mogelijk? Bij een scheiding komen heel wat vragen op u af.  Wij helpen u graag met uitgebreide informatie en advies over deze en tal van andere vragen. 

De meeste mensen zien gelukkig de noodzaak tot het voeren van overleg, om zo een vechtscheiding of langslepende verdelingsprocedure te voorkomen. Het sluiten van een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst behoort echter niet altijd tot de mogelijkheden. Soms moet de rechter eraan te pas komen om knopen door te hakken. Dan bent u bij Thuis Partners (TP) in goede handen. 

Als u (of uw partner) ondernemer bent en u gaat scheiden, dan komen specifieke vraagstukken om de hoek kijken. Bijvoorbeeld over de hoogte van het inkomen, de verdeling van de waarde van de vennootschap en de overdracht en/of uitkoop van aandelen. Ook kijken we naar de verwevenheid tussen uw zakelijk vermogen en privévermogen, de risico’s van verhaal van zakelijke schuldeisers op uw privévermogen en de zeggenschap in de onderneming. In dat geval werken de secties familie- en ondernemingsrecht van TP zeer nauw met elkaar samen. 

  • Gezag en omgang
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Verdeling gemeenschap van goederen oude en nieuwe stijl
  • Rechtspositie formeel of informeel samenwonenden
  • Pensioenrechten
  • Curatele, bewind en mentorschap

‘Half of all marriages end in divorce — and then there are the really unhappy ones.’

- Joan Rivers, Amerikaans comédienne, tv-persoonlijkheid en actrice (1933-2014)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen