Maastricht-Interieur-11
 
NL / EN / DE

“De sectie Vastgoed en Overheid van Thuis Partners advocaten staat als een huis!”

Vastgoed en Overheid

De sectie Vastgoed en Overheid van Thuis Partners advocaten staat als een huis! Het zeer ervaren team ondersteunt haar vastgoedgerelateerde cliënten op kwalitatief hoog niveau. Voor ieder aspect van het vastgoedrecht kunt u bij Thuis Partners advocaten terecht; zowel op publiekrechtelijk als op privaatrechtelijk vlak kunt u rekenen op een doordachte en pragmatische aanpak. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde architecten, grote projectontwikkelaars, kwalitatief goed bekende staande bouwbedrijven, en diverse (middel-)grote woningcorporaties en gemeenten. Wij denken graag mee bij het creëren van solide of uitdagende projecten, waarbij wij risicobeheersing en conflicthantering hoog in het vaandel hebben staan.

Advisering

Als leden van de sectie Vastgoed en Overheid willen we altijd weten wat u exact doet, waar u mee bezig bent en wat uw drijfveren zijn. Wij geloven er heilig in dat je de cliënt én zijn branche moet kennen en de taal van de cliënt moet spreken en begrijpen. Alleen dan zijn we in staat uw belangen optimaal behartigen. Dankzij deze kennis kunnen we u ten volle ondersteunen bij het opzetten van (bouw)projecten, het beoordelen en/of redigeren van architecten-, aannemings-, koop- en huurovereenkomsten en bij het in kaart brengen en – zo nodig – ‘wegcontracteren’ van onbeheersbare risico’s en/of aansprakelijkheden. We weten dat er de nodige modellen en sjablonen op internet te vinden zijn. Maar wij geloven niet in ‘copy-paste’; we staan voor ‘advies op maat’. Geen één cliënt, project of risico is namelijk hetzelfde.

Procedures

Zelfs als alle risico’s in kaart zijn gebracht en/of contractueel zijn weggeschreven, kan er een bouwgerelateerd geschil ontstaan. Een geschil betekent echter nog geen gerechtelijke procedure. Geschillen kunnen namelijk op diverse manieren worden opgelost: in overleg, via mediation, door middel van een bindend advies, etc. Pas als blijkt dat de geschilpunten onoverbrugbaar zijn en het geschil niet op andere wijze kan worden beslecht, adviseren we over te gaan tot het voeren van een procedure. Is een procedure onvermijdelijk, dan gaan we vol voor het optimale resultaat voor u. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van bouwgerelateerde procedures, zowel bij de rechtbanken als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. En ook in publiekrechtelijke procedures weten wij voor u de juiste weg, tot aan de Raad van State toe. Uw zaak is bij ons in vertrouwde handen.

Onderwerpen en opleiding

Tot de specialisatie vastgoed behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • Aanbestedingsrecht
 • Architectenrecht, DNR 2011 en aansprakelijkheden
 • Bestemmingsplannen en planschade
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Bouwrecht, UAV 2012, UAV gc 2015, AVV
 • Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte
 • Overeenkomsten over onroerend goed
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Procedures bij Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • Projectontwikkeling
 • Publiek Private Samenwerking
 • Subsidies
 • Vergunningen en handhaving

Via onze nieuwsbrief Vastgoed en Overheid houden wij u actief op de hoogte van interessante ontwikkelingen en actuele nieuwsberichten.

Jaarlijks organiseren wij een seminar Vastgoed. Op verzoek geven wij inhouse cursussen over (bijvoorbeeld) wijzigingen in de DNR en de UAV.

Voor al uw vragen op het gebied van het vastgoed: neem contact op met onze sectie Vastgoed.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring