Expertisegebied | Vastgoedrecht

Thuis in vastgoedrecht.

Vastgoedrecht omvat alle regels die betrekking hebben op onroerend goed. Denk hierbij aan de juridische aspecten bij projectontwikkeling, de koop en verkoop van een huis of bedrijfspand, erfdienstbaarheden, het recht van erfpacht of opstal of het recht van hypotheek. Ook het burenrecht, de huur en verhuur van woningen en bedrijfsruimten en vastgoedcontracten van zorginstellingen vallen onder het vastgoedrecht.

Het vastgoedrecht kent veel verschillende regels en diverse wetten. Vaak zijn vastgoedzaken complex, omdat je met meer dan twee partijen te maken hebt. Denk aan projectontwikkelaars, omwonenden, architecten, constructeurs, installateurs, raadgevend ingenieurs, bouwers, beheerders, overheden, zorginstellingen en woningcorporaties die elk hun eigen belangen hebben.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Het bouwrecht behelst een breed rechtsgebied waarin veel juridische onderwerpen de revue kunnen passeren. Bij de realisatie van vastgoed komen vaak heel wat vragen naar boven:

 • Hoe zit het precies met de taken en verplichtingen van de aannemer?
 • Wanneer is een aannemer aansprakelijk voor schade?
 • Heeft de aannemer recht op een meerwerkvergoeding?
 • Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek en/of van een ernstig gebrek?
 • Kan de aannemer beroep op zijn retentierecht?
 • Aan wie moet een eventueel geschil worden voorgelegd?

Bij het ontwikkelen van vastgoed moet altijd rekening worden gehouden met buren. Talloze vragen kunnen aan bod komen:

 • Wanneer is sprake van onrechtmatige hinder?
 • Moet de buurman meebetalen aan een schutting op de erfgrens?
 • Hoe ver van de erfgrens mogen bomen of struiken worden geplaatst?
 • Wat als schade wordt geleden door een wijziging van de waterafvoer?

Het eigendomsrecht staat centraal het Burgerlijk Wetboek. In beginsel mag je namelijk met jouw eigen zaak doen wat je zelf wilt. In de wet staan echter ook diverse ‘beperkte zakelijke rechten’ beschreven, die het eigendomsrecht kunnen beperken. Denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid waarbij de ene eigenaar recht heeft om over de grond van de andere buur te mogen lopen. Beperkte zakelijke rechten ontstaan door verjaring of door notariële vastlegging.

Als een koper – na notariële levering van een onroerende zaak – een ernstig gebrek aan het gekochte ontdekt, zijn de poppen al snel aan het dansen. Kende de verkoper het gebrek of had hij ervan moeten weten? Heeft hij gezwegen waar hij had moeten spreken? Of had de koper het gekochte beter kunnen en moeten inspecteren? De herstelkosten zijn vaak hoog en het is de vraag of de verkoper de schade aan de koper moet vergoeden. Is er sprake van non-conformiteit?

Het huurrecht houdt zich met de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders.

 • Welke rechten en verplichtingen heeft u als huurder en welke als verhuurder?
 • Hoe kan een huurcontract worden opgezegd?
 • Wanneer en met welk bedrag kan de huurprijs worden verhoogd?

Deze vragen komen veel voor in het vastgoedrecht. De vastgoedadvocaten van Thuis Partners ondersteunen u graag bij het beantwoorden van vastgoedgerelateerde vragen.

Onze vastgoedadvocaten werken intensief samen met advocaten binnen Thuis Partners die gespecialiseerd zijn in financiering en zekerheden. Bijvoorbeeld bij (de financiering van) complexe vastgoedtransacties of bij herontwikkeling van vastgoed. Daarnaast houdt dit team zich bezig met sale and leaseback-constructies en herfinanciering van vastgoedportefeuilles. Focus ligt op het oplossen van problemen en het sluiten van de deal. De commerciële en strategische belangen van de klant – belegger, projectontwikkelaar of fonds – staan altijd voorop.

‘De top 10 ‘to do’ als u vastgoed koopt of verkoopt: bel ons, wij regelen die andere negen.’

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen