Dimitry-Aertssen
 
NL / EN / DE

“Ik verdiep mij altijd eerst in de belangen van de cliënt, want vaak staat er veel op het spel. Het geeft mij veel voldoening als ik een bijdrage kan leveren aan de strategische doelen van zijn onderneming.”

Dimitry Aertssen

Dimitry Aertssen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Hij staat de ondernemer bij in ieder life event van de onderneming: oprichting en financiering van start ups en joint-ventures, perikelen rondom het aangaan en verbreken van belangrijke commerciële contracten, aandeelhoudersconflicten, interne fraudeonderzoeken, good governance, reorganisaties, fusie en overnames en overdracht naar een volgende generatie. Met meer dan 20 jaar ervaring weet Dimitry wat het pad van de ondernemer zoal kruist. Ook is hij sparringpartner voor diverse raden van commissarissen en raden van bestuur van (not for) profit-instellingen en staat hij colleges van B&W bij op het gebied van governance van overheidsparticipaties.

Met een focus op de (strategische) belangen van de cliënt denkt hij niet in problemen, maar in oplossingen. Die oplossingen worden vaak bereikt door een mix van opbouwen van (procedurele) druk, onderhandelingen en juridische creativiteit. Dimitry weet goed te schakelen in dit soort trajecten. Aimabel en met humor waar het kan. Op het scherpst van de snede als dat nodig is.

Dimitry voltooide met succes de Grotius-opleiding ‘Insolventierecht’ en de vervolgopleiding ‘Financiële Economie voor curatoren’. Hij is lid van de Vereniging Insolventie Advocaten Insolad en de Vereniging Corporate Litigation. Dimitry geeft leiding aan de Belgian Desk en is contactpersoon voor ons internationaal netwerk IPG. Daarnaast geeft hij met regelmaat gastcolleges op het terrein van ondernemings- en insolventierecht aan masterstudenten van de rechtenfaculteit van Maastricht University, in de accountantsopleiding van de Maastricht University (MURA) en in het kader van het programma van ICGI, Maastricht University.


Dimitry Aertssen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
  • Faillissement
  • Surséance van betaling
 • Ondernemingsrecht
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Deze registratie verplicht Dimitry elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring