Nico-van-der-Peet
 
NL / EN / DE

“Ondernemingsrecht is razend interessant. Hoe kleiner de onderneming, des te wezenlijker de invloed. En hoe groter de onderneming, des te complexer de juridische vraagstukken en de financiële belangen. Beide soorten cliënten geven veel voldoening.”

Nico van der Peet

Nico van der Peet is een gedreven advocaat die graag voor anderen klaarstaat. Zijn kracht ligt in het oplossen én het voorkomen van geschillen. Daarbij toont hij initiatief, houdt hij overzicht en heeft hij oog voor de niet-juridische oplossing. Hij doorziet complexe materie snel en weet dat begrijpelijk te maken.

Nico is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Daarbij valt onder meer te denken aan de inrichting van de rechtspersoon (governance), het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en wijzigingen in het beleid, de strategie of de structuur van de rechtspersoon. Nico procedeert over conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Hij staat aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij. Zo behoren het voeren van procedures over aandeelhoudersgeschillen, besluitvorming en aansprakelijkheid tot zijn werkterrein.

Nico voltooide met succes de Grotius-specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast is hij oprichter en organisator van de Dag van de Limburgse Commissaris en het platform voor toezichthouders: werkenalscommissaris.nl. Nico doceert onder andere aan het ICGI, een onderzoekscentrum verbonden aan Maastricht University, over de onderwerpen 'onderneming en aansprakelijkheid' en 'geschillen in de onderneming'. Verder is Nico lid van het College van Afgevaardigden Limburg.


Nico van der Peet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
  • Arbitrage
  • Beslag- en executierecht
  • Litigation
 • Ondernemingsrecht
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
 • Verbintenissenrecht
  • Agentuur en distributie

Deze registratie verplicht Nico elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring