Philippe-van-den-Heuvel-3
 
NL / EN / DE

“Ik heb in mijn jeugd en studietijd altijd op hoog niveau gesport. Je kunt je dus voorstellen dat ik heel competitief ben en het maximale voor mijn cliënten eruit wil slepen.”

Philippe van den Heuvel

Philippe is een enthousiaste advocaat die altijd voor zijn cliënten klaarstaat. Philippe's focus ligt primair op het oplossen en voorkomen van geschillen. Zijn strategische manier van denken, sociale vaardigheden en oog voor de pragmatische oplossing komen daarbij goed van pas. Hetzelfde geldt voor zijn competitieve instelling, die hij mede te danken heeft aan het sporten op hoog niveau in zijn jeugd en studietijd.

Philippe is gespecialiseerd in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Vanwege zijn Belgische roots is hij lid van de Belgian Desk. Op het gebied van het insolventierecht adviseert hij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren en bestuurders op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook werkt hij veelvuldig samen met de curatoren van kantoor bij de afwikkeling van faillissementen en surseances. Daarnaast adviseert hij ondernemingen preventief. Dit doet hij om hun juridische positie zoveel mogelijk veilig te stellen voor het geval deze te maken krijgen met relaties die in betalingsproblemen komen. Daarnaast adviseert en (waar nodig) procedeert hij over ondernemingsrechtelijke aangelegenheden zoals compliancevraagstukken, geschillen in de onderneming, (internationale) commerciële contracten en (complexe) incasso’s.

Philippe heeft in 2018 de Grotius-opleiding Insolventierecht afgerond en is lid van de Vereniging Insolventie Advocaten Insolad. Daarnaast geeft hij regelmatig masterclasses in het kader van het programma van ICGI van Maastricht University.


Philippe van den Heuvel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
  • Faillissement
  • Surséance van betaling
  • WSNP
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Deze registratie verplicht Philippe elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring