Rob-Lemmens-4
 
NL / EN / DE

“Ik ben een man van de inhoud en ga doordacht en weloverwogen te werk. Ik ben scherp wanneer het moet, maar altijd met respect voor de ander.”

Rob Lemmens

Rob Lemmens is een ervaren advocaat met zakelijke koelbloedigheid. Hij is analytisch en servicegericht. Als advocaat én bedrijfseconoom denkt hij zowel juridisch als economisch met de ondernemer mee. Rob hakt knopen door. Praktisch en kordaat, zonder onnodige franje.

Rob is gespecialiseerd in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Naast jurist is hij universitair afgestudeerd bedrijfseconoom. Rob treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances. Ook adviseert hij (aandeelhouders van) ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen en in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast begeleidt hij regelmatig fusies en overnames en adviseert hij in ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals (internationale) commerciële contracten.

Rob heeft in 2011 de Grotius-opleiding Insolventierecht cum laude afgerond en is lid van de Vereniging Insolventie Advocaten Insolad.


Rob Lemmens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht Rob elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring