Expertisegebied | Samenwerkingsovereenkomsten

Thuis in samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten kennen we in vele soorten en maten. Zo bestaat een samenwerkingsovereenkomst met een zzp’er vaak uit een modelovereenkomst of een standaard samenwerkingscontract. Een samenwerkingsovereenkomst tussen bedrijven kan op zelfstandige basis zijn, bijvoorbeeld bij een overeenkomst van opdracht. Of juist meer formeel wanneer samenwerkingspartners – bewust of onbewust – een nieuwe rechtsvorm aangegaan zoals een maatschap, vennootschap onder firma of joint venture. Kortom: wat in een samenwerkingscontract moet staan, is in elke situatie anders.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst moet goed worden nagedacht waarom de samenwerking wordt aangegaan. De precontractuele informatie is de blauwdruk van de regels voor samenwerking die worden afgesproken. De overeenkomst is in feite het juridisch platform dat de samenwerking vormgeeft, voor nu en in de toekomst. Daarom is het raadzaam om een samenwerkingsovereenkomst van tijd tot tijd te herzien.

In een samenwerkingsovereenkomst moet duidelijk worden beschreven waartoe de samenwerking dient en wat de samenwerkingspartners van elkaar verwachten. Ook moet men vooraf nadenken of de samenwerking voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan en wanneer deze eindigt. Een samenwerking kan eindigen omdat een project is voltooid of omdat partijen de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.

Maar het is ook mogelijk dat een partij de overeenkomst beëindigt door (tussentijdse) opzegging of ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst. In dat geval kunnen conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over de te hanteren opzegtermijn. Het is dan ook beter om op voorhand afspraken hierover te maken en een bepaling over geschilbeslechting in de overeenkomst op te nemen.

Een veelvoorkomende samenwerkingsovereenkomst is de joint venture-overeenkomst. Een joint venture is een samenwerking tussen twee of meer ondernemingen met het doel gezamenlijk een andere onderneming te voeren. De joint venture-overeenkomst regelt zaken als financiering, inbreng, zeggenschap, wijze van besturen, inkoop bij gelieerde partijen, dividendpolitiek, wijze van beëindiging en uitkoop van aandeelhouders. In de loop der jaren is Thuis Partners zowel nationaal als internationaal bij de inrichting, operatie en afwikkeling van joint ventures betrokken geweest.

Overheden werken veelvuldig samen met andere overheden en met gelieerde partijen zoals overheidsvennootschappen. Bijzonder aan dit soort samenwerkingen is vaak dat zowel publiekrechtelijke als ook privaatrechtelijke als ook Europeesrechtelijke (staatsteun)bepalingen van toepassing zijn. Wij pakken het vastleggen van dit soort complexe samenwerkingen multidisciplinair aan, in een team dat alle relevante expertisegebieden bijeenbrengt. Ook als het gaat om samenwerkingen tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven heeft dit team de nodige ervaring.

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’

- Loesje

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen