Maastricht-Interieur-3
 
NL / EN / DE

“Het arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling en daarom is een proactieve opstelling voor u van groot belang.”

Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht staat al jarenlang ondernemers en particulieren bij in allerlei arbeidsrechtelijke kwesties. Wij hebben ruime ervaring in adviseren en procederen rondom arbeidsrechtelijke thema's. Het werkveld is heel breed: van ontslagzaken tot en met arbeidsongevallen. Over alle juridische vragen rondom het thema ‘werk' kunt u bij ons terecht.

Advisering

Wij adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, onrechtmatige werknemersconcurrentie of een ontslag op staande voet; wij sparren graag met u over de te volgen koers. Dat doen we voor alle branches. We zijn vertrouwd met het ambtenarenrecht, de onderwijsrechtspositie en bijzondere rechtsposities van semi-publiekrechtelijke organisaties. Dankzij onze ervaring kunnen wij u begeleiden en adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusies en overnames, maar ook als het gaat om individuele ontslagzaken en fraudeonderzoeken.

Werkrelaties kunnen op allerlei manieren worden ingevuld. Wij adviseren regelmatig over flexibele arbeidsrelaties, werken als zelfstandige en in maatschapsverhoudingen en over de positie van de statutair bestuurder. Het arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling en daarom is een proactieve opstelling voor u van groot belang.

Procedures

Gerechtelijke procedures zijn in arbeidszaken helaas niet altijd te vermijden. Toch kijken we bij een arbeidszaak vooral ook naar de mogelijkheid om het geschil op te lossen in onderling overleg. Uw belangen als cliënt staan in dit proces uiteraard voorop. We houden daarbij in het oog dat een arbeidszaak voor alle betrokkenen als belastend wordt ervaren. Daarom heeft u belang bij een voortvarende en adequate aanpak. We hebben een ruime ervaring in procedures zowel bij de rechtbank, maar ook bij bijzondere commissies van beroep, klachtencommissies en bijzondere colleges.

Onderwerpen en opleiding

Tot het arbeidsrecht behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • ontslagzaken
 • reorganisaties
 • arbeidsvoorwaarden
 • medezeggenschapsaangelegenheden
 • bedrijfsongevallen
 • fraudeonderzoeken
 • ambtenarenzaken
 • maatschapsperikelen
 • zzp’er
 • statutair bestuurder
 • werknemersconcurrentie
 • participatiewet
 • Wet Normering Topinkomens

Via onze nieuwsbrief Arbeidsrecht houden wij u actief op de hoogte van interessante ontwikkelingen en actuele nieuwsberichten.

Voor al uw vragen op arbeidsrechtelijk vlak: neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring