Eugene-Rosier
 
NL / EN / DE

“Ik sta meestal ondernemers en ondernemingen bij die in een underdogsituatie verkeren. Zij moeten zich verweren tegen grote overheidslichamen, zoals de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie. Dat geeft mij juist vechtlust.”

Eugène Rosier

Eugène Rosier stelt altijd de belangen van zijn cliënten voorop. Hij is analytisch en vasthoudend. Met deze eigenschappen bereikt hij een optimaal resultaat voor zijn cliënten. Eugène heeft oog voor de mens achter de cliënt en betrekt in zijn analyse ook bijzondere, ook niet-financiële belangen.

Eugène staat vooral ondernemers en ondernemingen bij die geschillen hebben met autoriteiten, zoals de milieudiensten en de Belastingdienst. Van een (belasting)controle die niet lekker loopt tot opsporingsonderzoeken van onder andere de FIOD. Een integrale beoordeling van (potentiële) geschillen, waaronder (fiscale) aansprakelijkheden, staat daarbij voorop. Bijzondere aandacht heeft Eugène voor de bijstand aan professionele beroepsbeoefenaren (belastingadviseurs, accountants en notarissen) die door autoriteiten of (voormalige) cliënten aansprakelijk worden gesteld vanwege hun beroepsuitoefening.

Eugène is na zijn studie eerst enkele jaren werkzaam geweest als fiscalist. Daarna heeft hij zich toegelegd op procesvoering. Daarin heeft hij dan ook een ruime praktijkervaring. Hij was jarenlang actief als raadsheer-plaatsvervanger van de belastingkamer van het gerechtshof te Den Haag en is al jaren arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam. Tevens is Eugène lid van de Raad van Advies van het NAI.

Daarnaast is hij docent aan Maastricht University, waar hij in de master het blok ‘inleiding op de fiscale procesgang’ doceert. Hij geeft regelmatig gastcolleges aan specifieke beroepsgroepen en (in-house) lezingen. Verder is hij een van de initiatiefnemers van het ‘privatissimum formeel belastingrecht’, een platform voor formeel fiscaal recht deskundigen. Eugène is lid van de Raad van Discipline 's-Hertogenbosch (het tuchtcollege voor advocaten in het resort 's-Hertogenbosch) en voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.


Eugène Rosier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Belastingrecht
  • Fiscaal strafrecht

Deze registratie verplicht Eugène elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Laatste artikelen

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring