Digitaal oprichten BV mogelijk sinds 1 januari 2024!

25 maart, 2024

Eindelijk is het moment aangebroken waarop een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid officieel kan worden opgericht via een digitale notariële akte. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer nodig om een BV fysiek bij de notaris op te richten, dit kan ook online. Dit zal plaatsvinden via een digitale audio-videoverbinding. Dit komt door de invoering van de wet die wijzigingen aanbrengt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt, in lijn met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn heeft tot doel wijzigingen aan te brengen in Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht. De wet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Veranderingen Nederland 

Met de implementatie van deze Europese richtlijn heeft Nederland zich gehouden aan de door Europa gestelde eisen. In de praktijk zijn er niet veel wijzigingen nodig geweest in het Burgerlijk Wetboek om de digitale oprichting van een BV mogelijk te maken. De wetswijzigingen in Boek 2 zijn op één pagina te vinden. Zo is er een nieuw artikel 176a toegevoegd en zijn er verder nog wat kleine aanpassingen gedaan. 

Europees beleid

Naast de richtlijn voor het digitaal oprichten van de BV zet Europa volop in op het bevorderen van digitale vooruitgang. Momenteel worden er in Brussel verschillende voorstellen behandeld die de juridische wereld op verschillende manieren zullen beïnvloeden door digitalisering. 

Deze voorstellen streven voornamelijk naar het eenvoudiger en makkelijker handelen binnen de EU voor zowel individuen als bedrijven. De kernprincipes van deze voorstellen zijn vastgelegd in de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, die is ondertekend door de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige verplichting om digitaal te communiceren tussen bevoegde autoriteiten van lidstaten. De Europese visie omvat ook verdere digitalisering van het rechtspersonenrecht. Momenteel liggen er diverse conceptrichtlijnen klaar voor verdere uitwerking.

Slot 

Europa stevent steeds meer af op digitale juridische wereld. Op dit moment uit zich dat in Nederland door het toestaan van het digitaal oprichten van een BV. Er zullen in de toekomst steeds meer digitale ontwikkelingen plaatsvinden. Waar dit zal eindigen is een vraag die nog beantwoord zal moeten worden. 

Deze bijdrage is geschreven door mr. Wout Donkers 

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen